HELP video

 

Bu videoya birçok farklı dilde erişim mümkündür.:

Bulgarca - Fransızca - Yunan - Norveççe - Lehçe - Rusça - İspanyol - Ukraynaca

HELP nedir?

Hukukçularınİçin İnsan Hakları Eğitimi Avrupa Programı, Bakanlar Komitesi Tavsiyesi 4 (2004), 2010 Interlaken Deklarasyonu, 2012 Brighton Deklarasyonu ve 2015 Brüksel Deklarasyonu doğrultusunda,  Avrupa Konseyine üye ülkeleri Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini (AİHS) ulusal düzeyde uygulamaları için destekler.

Bu, 47 üye ülkenin tamamındaki hakim, savcı ve avukatların AİHS’yi günlük çalışmalarında uygulama kapasitelerini artırarak gerçekleştirilir. Gerçekten de, mağdurlar da dahil olmak üzere, insan haklarının korunmasında ön planda olan hukukçuların, kaliteli bir eğitimden yararlanmaları gerekmektedir.

Devamını oku

28’de HELP, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen

28 Avrupa Birliği Üye Ülkesindeki Hukukçulara Yönelik İnsan Hakları Eğitimi Programı (28’de HELP) Avrupa Birliği’ndeki hukukçuların Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı (Şart), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AIHS) ve Avrupa Sosyal Şartı na nasıl atıfta bulunacakları hususunda bilgi ve beceri edinmeleri konusunda desteklemektedir. Buna ek olarak hukukçular Avrupa hukuk sistemini de tanıyacaklardır. Program, ayrıca HELP Ulusal Eğitim Kurumları ve Barolar  Ağını da güçlendirmektedir.

Devamını oku