Amaç

HELP, Bakanlar Komitesi Tavsiye Kararı (2004)4 uyarınca Avrupa Konseyi üyesi ülkeleri AİHS'nin ulusal düzeyde uygulanması hususunda desteklemektedir.

HELP, yıllar içinde, Avrupa Konseyi  tarafından takip edilen tüm hukuk eğitimi faaliyetlerinin temel aracı haline gelmiştir.

HELP'ın amacı, 47 üye ülkedeki hakim, savcı ve avukatların günlük işlerinde AİHS'yi uygulama kapasitelerini arttırmaktır. Gerçekten de, mağdurların hakları da dahil olmak üzere, insan haklarının korunmasında ön saflarda yer alan hukukçuların, yüksek kaliteli bir eğitimden yararlanmaları gerekmektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin sürekli gelişen standartları ve içtihatlarını takip etmeleri böylece sağlanabilmektedir.

Teknolojinin hızla geliştiği ve insanların her zaman bilgiye hızlı ve kolay erişimi aradığı bir dünyada   e-eğitim, eğitim yaklaşımına en uygun çözüm gibi görünmektedir. Tabii ki, bu, geleneksel yüz yüze eğitimin yerine hiçbir şekilde geçememekte, ancak bunu tamamlayıcı olabilmektedir. E-eğitim bazı durumlarda tek başına kullanılabilmekteyken, karma bir eğitim yaklaşımda bir araç olarak da kullanılabilir. HELP  e-eğitim platformu vasıtasıyla, HELP Programı çerçevesinde AİHS’ye ilişkin olarak geliştirilen ve toplanan çok sayıda eğitim kaynağını yararlanıcı ülkelerin ulusal dillerine tercüme edilmiş olarak internet üzerinden erişime sunmaktadır.

İki temel HELP eğitim kaynağı bulunmaktadır:

  • Uzaktan eğitim kursları, sertifikalı ulusal eğiticiler (web sitesindeki listeye bakınız )  tarafından verilen pilot kurslara katılmak üzere seçilen hukukçulardan oluşan grupların erişimine açıktır. Mevcut kursların listesi (açıklamaları dahil) kurs kataloğunda bulunmaktadır.
  • Öz-öğrenim kaynakları, platformda hesabı bulunan herhangi bir kullanıcının erişimine açıktır. Bu kaynaklar içerisinde AİHS Metodolojisi ve Temel Kavramları hakkında eğitim kılavuzları, el kitapları, standart müfredat, kurs anahatları, sunumlar, vaka analizileri ve AİHS'nin farklı maddeleri  ve konuları üzerine e-eğitim kursları yer almaktadır.

Hukukçuların, hızlı ve kapsamlı bir şekilde gelişen Strasbourg Mahkemesi içtihatlarını takip etmeleri  gün geçtikçe güçleşmektedir. HELP Programı, onların aynı zamanda Strasbourg içtihatlarındaki son gelişmelerden, kolayca erişilebilen güncelleştirmeler yoluyla haberdar olabilecekleri bir platformdur. AİHS ile ilgili çeşitli konularda öz öğrenim kaynakları mevcuttur.

HELP, uzaktan, karma ve yüz yüze HELP kurslarında yüksek kalite ve uyumu sağlamak adına , eğiticilerin eğitimi oturumları düzenleyerek, HELP eğiticilerini HELP metodolojisi ve HELP e-eğitim platformu üzerine eğitmektedir. HELP sertifikalı eğiticilerin listesine bu web sitesinden erişim mümkündür.

HELP, kısa bir süre içerisinde basılmak üzere eğitim metodolojisi hakkında bir rehber kitap hazırlamıştır. Platformdan, eğiticilerin eğitimi hakkında çok sayıda kaynağa çeşitli dillerde erişim mümkündür.

Neden HELP Eğitimi?

HELP metodolojisi ve e-eğitimi, hukukçuların günlük işlerindeki zamana karşı yarışlarını dikkate almaktadır. Müfredatın ihtiyaca uygun olarak hazırlanması, katılımcıların özel eğitim ihtiyaçlarını ve öğrenme hızlarını karşılaması ve esnekliğe imkan vermesi artı değer sağlamaktadır. HELP metodolojisi ve kaynakları, AİHS hakkında Avrupa Konseyine Üye Devletlerde düzenlenen tüm kapasite geliştirme faaliyetlerinde, AB /Avrupa Konseyi Ortak Programları çerçevesi içindekilerde dahil olmak üzere, sistematik bir şekilde kullanılmaktadır.

E-eğitim kullanımı, mümkün olduğunca çok sayıda üye ülkeden olabildiğince çok sayıda hukukçuya ulaşılabilmesi için en az maliyetli yolu teşkil etmektedir.

Teknoloji:

  • eğitimlere erişimin artırılmasını sağlar;
  • öğrenci katılımını teşvik eder;
  • yaşam süresince bağımsız öğrenimin gelişimine yardımcı olur;
  • öğrenimi arttırmak için çeşitli kaynaklar kullanır; ve
  • eğitim ve öğrenimin iyileştirilmesi adına teknolojinin kullanılacağı alanlari tanımlar.
Ulusal Sayfalar

Help Online Kurslarına Katılın

Ücretsiz Kurs Kayıt