HELP metodolojisi ve kaynakları, AİHS hakkında Avrupa Konseyine Üye Devletlerde düzenlenen tüm kapasite geliştirme faaliyetlerinde, AB /Avrupa Konseyi Ortak Programları çerçevesi içindekilerde dahil olmak üzere, sistematik bir şekilde kullanılmaktadır.

HELP, sonrasındaki eğitim süreci ulusal eğitim kurumlarınca üstlenilmek üzere eğiticilerin eğitimi oturumlarını düzenlemektedir.

HELP metodolojisi, hukukçuların günlük işlerinde zamana karşı olan yarışlarını dikkate almaktadır. Müfredatın ihtiyaca uygun olarak hazırlanması, katılımcıların özel eğitim ihtiyaçlarını ve öğrenme hızlarını karşılaması ve esnekliğe imkan vermesi artı değer sağlamaktadır.

Eğitim materyalleri, uluslararası uzmanlar tarafından, hukuk uygulayıcılarının, edindikleri bilgileri somut olaylarda uygulamalarını sağlayan kavrayış, usuli ve zihinsel beceriler dahil bilişsel yeteneklerinin geliştirilmesi  amacıyla tasarlanmıştır. Model eğitim programı, alt konulara yönelik modüllerden oluşan tam teşekküllü interaktif bir kurstur.

Eğitim programı öğrenme hedeflerine göre geliştirilmiştir. Kursun sonunda beklenen minimum gereksinimleri karşılamaktadır.

Ana eğitim programı daha sonra ulusal bir eğitmen tarafından ulusal mevzuata ve hukukçuların profiline göre uyarlanır. Ulusal eğitmen ayrıca, AB hükümlerinin ve içtihatlarının ulusal düzeyde uygulanmasına ilişkin bir kısım hazırlar.

Proje kapsamında diğer profesyoneller de dâhil edilerek disiplinlerarası kurslar başlatılabilir (sağlık ve tıp uzmanları vb.).

Kursun ardından, katılımcıların ve eğitmenin geri bildirimine dayalı olarak kullanılan materyallerin değerlendirmesi yapılır. Kurs, ödev çalışmalardaki, vaka incelemelerindeki başarısızlık oranı vb. dikkate alınarak da değerlendirilir. Bu, nihai eğitim programının yüksek kaliteye ulaşmasını ve daha sonra HELP platformundaki herhangi bir hukukçu / kullanıcı tarafından erişilebilen bir öz öğrenim kaynağına dönüştürülebilmesini sağlar.

Aynı grup içerisindeki ilgi ve bilgi seviyesi farklı olabilir. Her bir eğitim programının belli bir seviyeye kadar zorunlu kaynaklar (minimum önkoşullar) ve daha ayrıntıya inmek isteyenler için isteğe bağlı ilave kaynaklar içermesinin sebebi budur.

Ayrıca, eğitim programı, temel haklar konusunda zorunlu bir eğitim olarak Ulusal Eğitim Kurumlarının ve Baro Birliklerinin ulusal programlarına entegre edilebilir. Ulusal Eğitim Kurumları ve Baro Birlikleri, eğitim programını uzun vadede HELP metodolojisi ve ulusal kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda geliştirebilirler.

HELP metodolojisi uygun maliyetlidir, zira uzaktan eğitim,  uzaktan ve karma eğitim programlarının oluşturulması ve kullanıcılara sunulması bakımından geleneksel eğitimden daha hesaplıdır. Öyle ki, aynı materyaller birçok oturumda ve çok sayıda katılımcı tarafından kullanılabilmektedir.

Ortalama bir uzaktan eğitim kursu, eğitmen tarafından her iki haftada bir yeni bir modül sunulması halinde 3 ay sürmektedir.

Temel adımlar şu şekilde izah edilebilir:

 • Konunun ulusal ortaklarla birlikte belirlenmesi;
 • Pilot kursun başlatılacağı ülkelerin seçilmesi;
 • Hedef kitlenin seçilmesi (hakimler, avukatlar, savcılar veya disiplinler arası gruplar);
 • Ana eğitim müfredatından sorumlu uzmanların seçilmesi;
 • Uzmanlarca müfredatın ana hatlarının ve metodolojinin belirlenebilmesi amacıyla 3 çalışma grubu toplantısı düzenlenmesi; geçmiş deneyim ve uzmanlığa dayalı olarak iş yükünün ve modüllerin paylaşılması;
 • Öğrenme hedeflerinin tanımlanması;
 • Ana kurs programı müfredatının tasarlanması;
 • İnteraktif araçlar ve ödevlerin geliştirilmesi  (e-eğitim tasarımı);
 • Belgelerin ulusal dile tercüme edilmesi;
 • HELP metodolojisi konusunda eğitilmiş ulusal eğitmenin seçilmesi;
 • Kursun formatının kararlaştırılması (karma veya uzaktan eğitim);
 • Ana kursun eğitmen tarafından ulusal mevzuata uyarlanması;
 • Eğitmen ve ulusal eğitim kurumu tarafından katılımcıların seçilmesi;
 • Pilot ülkelerde kursun verilmesi;
 • Kursların ve etkililiklerinin değerlendirilmesi;
 • Ulusal Eğitim Kurumları, Baro Birlikleri ve HELP tarafından ortak sertifika dağıtılması;
 • Ana kurs programının değerlendirme sonucu yeniden gözden geçirilmesi;
 • Ana kurs programının HELP web sitesinde bir öz öğrenim materyali olarak kullanılması.
Ulusal Sayfalar

Help Online Kurslarına Katılın

Ücretsiz Kurs Kayıt