HELP kurslarına yüksek kalite sağlamak adına HELP eğiticilerine HELP metodolojisi ve HELP e-eğitim platformu ile ilgili eğitim verilmesi gereklidir.

HELP Eğiticilerin Eğitimi'nin amacı, katılımcıları kendi ulusal eğitim kurumları için HELP  eğiticisi rolünü üstlenmeye hazırlamaktır. Program, örnek HELP müfredatının ulusal hukuk düzenine nasıl uyarlanabileceğini, e-eğitim platformunda yer alan HELP metodolojisi, örnek kurs materyalleri, araçları, kaynakları ve interaktif eğitim teknikleri kullanılarak başka kursların nasıl hazırlanabileceğini gösterecek şekilde tasarlanmıştır. Bu bakımdan, mevcut HELP müfredatı eğitim metodolojisini açıklamak için kullanılmaktadır.

Eğiticilerin eğitimi için adaylar, HELP Network üyeleri ve diğer ulusal ortaklar tarafindan geçmiş deneyimleri ve mesleki tecrübelerine dayanılarak sıkı işbirliği içerisinde seçilmektedir.

Eğiticilerin eğitiminde başarı gösteren katılımcılar, sertifikalı HELP eğiticileri listesine eklenmektedir ve böylece hem Avrupa Konseyi ofisleri hem de ulusal eğitim kurumları, onları AİHS hakkındaki ulusal veya uluslararası faaliyetlere dahil edebilmektedir.

HELP uzaktan veya karma eğitim kurslarının eğitmenleri de bu uzmanlar arasından seçilmektedir.

HELP Sertifikalı Eğiticiler

2014'ten bu yana Eğiticilerin Eğitimi dört kere düzenlenmiştir. Aşağıdaki eğiticiler HELP Programı tarafından sertifikalandırılmıştır:

Gündem İçeriği Gündem İçeriği
*All references to Kosovo, whether the territory, institutions or population, in this text shall be understood in full compliance with United Nation's Security Council Resolution 1244 and without prejudice to the status of Kosovo.
Ulusal Sayfalar Ulusal Sayfalar

Help Online Kurslarına Katılın

Ücretsiz Kurs Kayıt

Bizi takip edin Bizi takip edin