Görevi

HELP Yayın Kurulu, AİHM içtihatları, AİHS eğitimi, BT ve web iletişimi alanlarındaki uzmanlardan oluşmaktadır.

 HELP Sekretaryası tarafından atanır ve HELP Programı için bir iletişim stratejisinin planlanması ve uygulanmasından, HELP web sayfalarında haber ve eğitim materyallerinin yayımlanmasından ve gözden geçirilmesinden sorumludur.

Ulusal Sayfalar

Help Online Kurslarına Katılın

Ücretsiz Kurs Kayıt