Görevi

HELP Sekreteryası  ve ulusal eğitim kurumları arasında Temas noktaları vardır. İnsan hakları eğitimi alanında hakimler ve savcıların irtibat kişisi olarak görev yapmaktadırlar.

Bu nedenle, kendi ulusal eğitim kurumu ile mevcut durumu değerlendirmek ve hâkim ve savcıların insan hakları eğitimi hususundaki  ihtiyaçlarını değerlendirmek için ulusal düzeyde düzenli olarak toplantılar düzenlerler. Meslektaşlarına HELP Programını tanıtmak için HELP sunumları yapmakta, HELP ile ilgili bilgi ve eğitim materyalleri kendi diline çevirmekte  ve yıllık HELP konferansına katılmaktadırlar.

HELP Temas noktaları, HELP Sekretaryasıyla düzenli  olarak temas kurar ve yıllık raporları sunar.

Temas Noktaları Listesi

Ulusal Sayfalar Ulusal Sayfalar

Help Online Kurslarına Katılın

Ücretsiz Kurs Kayıt

Bizi takip edin Bizi takip edin