Avenue de l'Europe
F-67075 Strasbourg Cedex
Tel. +33 (0)3 88 41 20 00
www.coe.int

HELP Eğitim Platformu

E- Eğitim Platformu

Sözkonusu platform, AİHS ile ilgili çok sayıda kaynak sunmaktadır. Bunlara AİHS ve Avrupa insan hakları standartları hakkındaki uzaktan eğitim ve öz öğrenim kaynakları, el kitapları ve diğer yararlı kaynaklar da dahildir.

HELP bu kaynakları yayınlamak için Moodle platformunu kullanmaktadır. Kaynaklar kullanıcılar için ücretsizdir.

Uzaktan Eğitim

Uzaktan eğitim kursları, ulusal eğiticiler tarafından verilen pilot kurslara katılmak üzere seçilen hukukçulardan oluşan grupların erişimine açıktır.

Aşağıdaki konulardaki kaynaklara halihazırda erişim mümkündür:

 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurularda kabul edilebilirlik kriterleri
 • Ayrımcılıkla mücadele sorunları
 • İltica ve AİHS
 • İş dünyası ve insan hakları
 • Kimyasal öncüller
 • Toplumsal müeyyideler ve tutuklamaya alternatif tedbirler
 • Tıbbi ürün sahteciliği ve kamu sağlığına karşı işlenen suçlar
 • AİHS ışığında kasıtlı kötü muamele
 • Aile hukuku ve çocuk dostu adalet
 • Nefret suçu ve nefret söylemi
 • Cezai konularda uluslararası işbirliği
 • AİHS’ye giriş ve AİHM
 • İnsan kaçakçılığı
 • Geçiş dönemi adaleti ve insan hakları
 • AİHM ışığında hazırlık soruşturması
 • Mülkiyet hakkı

Öz öğrenim

Öz öğrenim kaynaklarına, HELP Moodle platformunda bir hesap oluşturan herhangi bir kullanıcı tarafından erişim mümkündür. Eğitim materyalleri herkese açıktır ve şunları içerir:

Tüm bu materyallere farklı dillerde erişim mümkündür.