28 Avrupa Birliği Üye Ülkesindeki Hukukçulara Yönelik İnsan Hakları Eğitimi Programı (28’de HELP) Avrupa Birliği’ndeki hukukçuların Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı (Şart), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AIHS) ve Avrupa Sosyal Şartı na nasıl atıfta bulunacakları hususunda bilgi ve beceri edinmeleri konusunda desteklemektedir. Buna ek olarak hukukçular Avrupa hukuk sistemini de tanıyacaklardır. Program, ayrıca HELP Ulusal Eğitim Kurumları ve Barolar  Ağını da güçlendirmektedir.

 

Bu program altında, AB önceliklerine dayanan 4 yeni kurs  geliştirilmiştir: Irkçılık  zenofobi ve homofobi ile mücadele ; Verilerin korunması ve mahremiyet  hakkı ; İşçi hakları; Kişisel bütünlüğün  korunması hakkı (biyoetik). Daha sonra   bu kurslar, -en az 13 AB Üye Devletinde- pilot uygulama yapılarak ülkelerin yasal sistemlerine ve dillerine uyarlanmaktadır Akabinde de anılan kurslar ücretsiz HELP e-platformunun bağımsız öğrenme bölümüne nakledilmektedir.

 

28’de HELP Program bütçesi yaklaşık 1.6 milyon avrodur ve esas olarak Avrupa Birliği tarafından  finanse edilmektedir (Adalet ve Tüketiciler Genel Müdürlüğü). 28’de HELP, Avrupa Konseyi tarafından uygulanmaktadır ve özellikle AB Ulusal Eğitim Kurumları, Barolar ve Avrupa Yargı Eğitim Ağı gibi mevcut Ortakların güçlü mutabakatından yararlanmaktadır.

.

Etkinlikler Etkinlikler
Dersler Dersler
Ulusal Sayfalar Ulusal Sayfalar

Help Online Kurslarına Katılın

Ücretsiz Kurs Kayıt

Bizi takip edin Bizi takip edin