Bu videoya birçok farklı dilde erişim mümkündür.:

Bulgarca - Fransızca - Yunan - Norveççe - Lehçe - Rusça - İspanyol - Ukraynaca

Avropa Şurasının, İngilis dilində HELP abbreviaturası ilə tanınan, Hüquqşünasların İnsan Hüquqları üzrə Tədrisinə dair Proqramı məhz bu məqsədlə yaradılıbdır. Proqram Brayton və Brüssel Deklarasiyalarına uyğun hazırlanmışdır. Proqram Avropa qitəsində müxtəlif kateqoriya hüquqşünasların, o cümlədən, hakim, prokuror və vəkillərin, tədrisə olan xüsusi ehtiyaclarını qarşılayır və insan hüquqları sahəsində yüksək keyfiyyətli tədrisi təmin edir. Proqram Avropa Şurasının insan hüquqları sahəsində mütəxəssislərin hazırlanması ilə bağlı bütün digər layihələrinin platformasıdur. O,  məhdud resursların israf edilmədən və mümkün qədər daha səmərəli istifadəsini təmin edir.

28’de HELP, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen

28 Avrupa Birliği Üye Ülkesindeki Hukukçulara Yönelik İnsan Hakları Eğitimi Programı (28’de HELP) Avrupa Birliği’ndeki hukukçuların Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı (Şart), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AIHS) ve Avrupa Sosyal Şartı na nasıl atıfta bulunacakları hususunda bilgi ve beceri edinmeleri konusunda desteklemektedir. Buna ek olarak hukukçular Avrupa hukuk sistemini de tanıyacaklardır. Program, ayrıca HELP Ulusal Eğitim Kurumları ve Barolar  Ağını da güçlendirmektedir.

Devamını oku