2021 yılı itibarıyla 45 adet Avrupa Konseyi Kültür Rotası bulunmaktadır. Rotalar Avrupa’nın kültür hafızasını, tarihini ve mirasını tanıtan birbirinden oldukça farklı temalara sahiptir ve günümüz Avrupa’sının kültürel farklılıklarının anlaşılmasına katkıda bulunmaktadır.