2010 yılında Avrupa Konseyi Kültür Rotası olarak tescillenmiştir

 

Tarihöncesi Kaya Sanatı, Avrupalıların ilk sanatıdır. Avrupa’da 42000 yıl önce ortaya çıkan sanat bazı bölgelerde Erken Demir Çağı’na kadar devam etti. 1902 yılında Altamira Mağarası’nın bilimsel olarak tanınmasının ardından insanoğlunun ilk büyük kültürel, sosyal ve sembolik dışavurumu olan Tarihöncesi Sanat, Avrupa’nın önemli bir kültür ve turizm kaynağı oldu.

 

Miras

Her yıl 3,1 milyon ziyaretçi Avrupa’nın ilk sakinlerinin din ve doğa ile şekillenmiş sembolist sanatını görmek için bu alanları ziyaret etmektedir. Başlarda natüralist yapıda olan kaya sanatı, sonrasında ancak 20. Yüzyılın başında tekrarlanacak şematik ve soyut bir hal almıştır. Figüratif anlatımlardan, şematik yapılardan ve soyut şekillerden oluşan çizimler, boyamalar ve baskılar; mağara duvarlarını, kaya kovuklarını, açık havadaki kaya çıkıntılarını ve hatta bazı Megalitik yapıları bile süslemektedir.

 

Nasıl giderim?

Norveç, İsveç, İtalya, Portekiz, Gürcistan, Azerbaycan, Fransa ve İspanya gibi ülkelerde yoğun olmak üzere Avrupa’da 200’den fazla kaya resmi içeren alan halkın erişimine açıktır. Çoğunluğu küçük alanlardır lakin büyük arkeolojik alanları ziyaret etmenin mümkün olduğu önemli turizm alanları da mevcuttur. Ziyaretçiler, çoğu ziyarete kapalı olan ya da çok az sayılarda ziyaretçi kabul eden mağaraların ya da kovukların birebir kopyalarını da görebilirler böylelikle orijinal eserlere de zarar verilmemiş olur.

Avrupa Konseyi değerleri

Tarihöncesi Kaya Sanatı dünyanın neredeyse her yerinde bulunan, geçmişteki yaşamın canlı bir örneği ve en eski kültürel miras ögelerinden biridir. Avrupa dünyadaki kaya sanatı alanlarının %40’ından fazlasına ve Tarihöncesi Kaya Sanatının en ünlü ve en önemli örneklerine sahiptir. Bu sanat, peyzaj ile yakından alakalıdır. Rota boyunca kültür ve doğa bir araya gelip bu kültür rotasını oluşturan kırsal toplulukların sürdürülebilir kalkınmalarına katkı sağlar.

 

"Prehistoric Rock Art Trails" Association
Calle Luis Riera Vega, 2
ES-39012 Santander (SPAIN)
Tel. + 34 942 32 12 83
[email protected]

Pedro GÓMEZ RUIZ, Başkan
Ramón MONTES BARQUÍN, Teknik Koordinatör 
Fernando ISASI, yönetici

 

Resmi internet sitesi
www.prehistour.eu

Facebook
European Rock Art Trails

Twitter
@EuropeanRockArt


Destek ile: