2005 yılında Avrupa Konseyi Kültür Rotası olarak tescillenmiştir

 

10. yüzyılda Aquitaine Dükü I. William, Fransa’nın Burgundy bölgesinde bulunan Cluny’de Benediktin Tarikatına bağlı bir manastır kurdular. Cluny, Orta Çağ’da Avrupa uygarlığının ana merkezlerinden biri haline geldi ve Batı Avrupa’da 1800’den fazla yeni tarikat yerleşkelerinin oluşmasına ve gelişmesine ön ayak oldu. 18. yüzyıla kadar bu yerleşkeler Cluny Manastırı’nın Avrupa üzerindeki ekonomik, sosyal, siyasal ve dini etkisinin ve bu etkinin sanat ve mimarideki tezahürünün göstergesi olarak var olmaya devam ettiler.

 

Miras

Rotanın merkezi Orta Çağ Avrupası’nın en büyük dini yapısı olan Maior Ecclesia Kilisesi’nin kalıntılarının bulduğu Cluny’dir. Cluny zamanında “İkinci Roma” olarak biliniyordu ve günümüzde de bu kasaba Venedik’ten sonra dünyanın Orta Çağ’dan kalma en fazla evine sahip olan yerleşkesi. Lakin, Avrupa’daki keşişlerin bizlere bıraktığı miras bu yapılardan ibaret değil. 1800’den fazla tarihi yapının dışında (bunlara manastırlar, okullar, kaleler, köyler, kasabalar, bağlar ve değirmenler de dahildir); el yazmaları ve tezhipler, nota yazmaları, anlaşmalar, mobilyalar, sanat eserleri, arkeolojik kalıntılar, bağlar ve gelenekler gibi diğer miras ögeleri de bu rotayı daha da değerli kılmaktadır.

 

Nasıl gidilir?

Rotadaki her alan kendi somut ve somut olmayan kültürel mirasının hikayesini kendine has bir şekilde anlatır. Cluniac Destinations programıyla Federasyon, gezginleri keşfedilmemiş rotalara yönlendirir. Cluny Rotaları ile gezginler uzunluğu bir saat ile birkaç hafta arasında değişebilen farklı rotaları takip edebilirler. Son olarak ise, dijital ansiklopedi Clunypedia’nın verdiği kültür mirası bilgileri aracılığıyla gezginler, rotadaki alanları daha bilgilendirici ve daha eğlenceli bir şekilde gezebilirler.

Avrupa Konseyi değerleri

Cluny Manastırı, bir kilise sisteminin merkez noktası olarak, politik sınırların ötesinde feodal bir Avrupa’nın oluşumuna, Avrupa’nın çeşitli bölgelerinde ortak bir kültür yaratımına doğrudan etki etmiştir. Bugün Avrupa Cluny Alanları Federasyonu, ortak Avrupa tarihini anlama ve kültürlerarası diyaloğu güçlendirme aracı olarak görev yapan bu ortak mirası ön plana çıkarmaktadır.

 

European Federation of Cluniac Sites
Tour des Fromages
FR-71250 Cluny (FRANCE)
Tel: +33 (0) 3 85 59 31 82
[email protected]

Rémy REBEYROTTE, Başkan
Christophe VOROS, Müdürü

Resmi internet sitesi
www.sitesclunisiens.org

Facebook
Fédération Européenne des Sites Clunisiens

Twitter
@SitesClunisiens

 


Destek ile: