Back Evropska unija i Savjet Evrope podržavaju bolju saradnju između novinara, policije i pravosuđa u Crnoj Gori

Evropska unija i Savjet Evrope podržavaju bolju saradnju između novinara, policije i pravosuđa u Crnoj Gori

 

Uporedo sa podrškom tekućim reformama medijskog zakonodavstva i politika, zajednički projekat Evropske unije i Savjeta Evrope „Sloboda izražavanja i sloboda medija u Crnoj Gori“ (JUFREX) intenzivirao je saradnju sa medijskim udruženjima. Seminar sa Udruženjem profesionalnih novinara pod nazivom „Sloboda izražavanja: odnosi medija i pravosuđa“ okupio je novinare/novinarke i predstavnike/ce pravosuđa i policije zadužene za komunikaciju sa medijima. Cilj događaja je bio da se unaprijedi saradnja i način na koji se važne pravosudne teme saopštavaju široj publici.

Događaj je strukturiran kao niz prezentacija visokih predstavnika/ca Vrhovnog suda, Višeg državnog tužilaštva, Ustavnog suda i Uprave policije, kao i pravnog savjetnika Udruženja profesionalnih novinara. Prezentacije su bile fokusirane na komunikacijske ciljeve, rutine i prepreke, kao i na pitanja između novinara i predstavnika institucija. Nakon prezentacija uslijedile su interaktivne diskusije, sa ciljem da se riješe problemi i istraže opcije za unaprijeđenje saradnje.

S tim u vezi, izrađen je nacrt Smjernica za komunikaciju i razmjenu informacija između novinara, policije i pravosuđa, na osnovu prezentacija i zaključaka diskusija. U narednom periodu, ove smjernice će biti finalizovane i potom distribuirane unutar novinarske zajednice i kroz pravosudni i policijski sistem, sa dugoročnim ciljem da prerastu u standardnu proceduru za komunikaciju institucija sa medijima.

Projekat „Sloboda izražavanja i sloboda medija u Crnoj Gori – JUFREX 2“ sprovodi se u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022“.

Budva, Crna Gora 13 - 14.novembar 2021.
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page