Visual for light background

Visual for dark background

 Did you know?
The parliamentarians who make up the Parliamentary Assembly of the Council of Europe come from the national parliaments of the Council's member states. They speak on behalf of the Europeans who elected them.

Quiz Quiz

Këshilli i Evropës ka prodhuar një numër instrumentesh juridike të quajtura traktate (konventa, karta, marrëveshje). Sa traktate ka prodhuar Këshilli i Evropës deri më sot?

  1. 100
  2. 200
  3. 300
Close

Përgjigje e gabuar...

Close

   

Përgjigje e saktë!

Close

Përgjigje e gabuar...