Od roku 1972 je európskou hymnou úryvok z predohry k Óde na radosť z Beethovenovej Deviatej symfónie.

Rada Európy poskytuje odborníkom aj širokej verejnosti nahrávky rôznych interpretácií európskej hymny. Tieto nahrávky sú výňatkami z „Rhapsodie sur l’Hymne Européen" od francúzskeho skladateľa Christopha Guyarda. Objednala ich Rada Európy na použitie v dokumentárnych filmoch, správach a v ďalších programoch týkajúcich sa Rady Európy.

„Rhapsodie sur l’Hymne Européen“ je chránené dielo. Nie je oslobodené od autorských práv, pretože je zaregistrované v SACEM (Francúzsko). Skladateľom je Christopher Guyard.

Copyright

The Council of Europe makes recordings of various interpretations and versions of the European Anthem available to radio, television and other media and the general public. The service is free but as these different works are protected their use and/or public broadcasting is subject to the payment of performing rights to Sacem (France). For all applications, please contact: [email protected]

Below you can find classical versions of the European Anthem, played on piano and on pipe organ.

  Listen to the Anthem played by the Orchestra

  Listen to the piano version

  Listen to the pipe organ version

To satisfy every European's musical taste, you will find below more adaptations of the European Anthem. All of these different versions are protected and not copyright-free.

« Rhapsodie sur l'Hymne Européen »,
by Christophe Guyard, performed by the SWR Symphony Orchestra of Baden-Baden and Freiburg, conducted by Roland Kluttig:

Jingle (00.21)

Slow version (01.11)

Anthem and final (01.56)

Full version (06.47)

«Rhapsodie sur l'Hymne Européen » ,
by Christophe Guyard:

Pipe Organ*, jingle (00.24)

Pipe Organ*, slow version (01.18)

Pipe Organ*, anthem et final (02.01)

Pipe Organ*, full version (04.55)

*Pipe Organ of the Béla Bartók National Concert Hall, Palace of Arts - Budapest, Hungary; entirely virtualised by Inspired Acoustics
 

Electric guitar version,
by Bertrand Vigier:

Short version (00.13)

Long version (01.10)

« Rhapsodie sur l'Hymne Européen »,
by Christophe Guyard, performed by Thierry Huillet:

Piano, jingle (00.24)

Piano, slow version (01.20)

Piano, anthem and final (01.44)

Piano, full version (06.14)

Jazz violin version,
by Bertrand Vigier and Pascal Beck, performed by Sophie Duranton and Pierre Lange:

Short version (00.12)

Long version (00.38)

Big Band version,
by Pierre Lange and Bertrand Vigier, performed by Pierre Lange, Joe Krenker and Jean-Gilles Charvot:

Version 1 (01.22)

Version 2 (00.09)

Version 3 (00.35)

Did you know?
Five countries have observer status with the Council of Europe: the Holy See, the United States, Canada, Japan and Mexico. 

Kvíz

Rada Európy je odlišná od Európskej únie 27 členských štátov. Žiadna krajina však nikdy nepristúpila k Európskej únii bez predchádzajúceho členstva v Rade Európy.

Koľko členských štátov má Rada Európy?

  1. 39
  2. 42
  3. 46
Zatvoriť

Nesprávna odpoveď…

Zatvoriť

Nesprávna odpoveď…

Zatvoriť

Správna odpoveď!