Noutățile proiectului

Înapoi Realizările Proiectului au fost Discutate în cadrul Conferinței de Finalizare a Proiectului Consiliului Europei ”Susținerea Reformei Justiției Penale în Republica Moldova”

Chișinău 21 martie 2018
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Realizările Proiectului au fost Discutate în cadrul Conferinței de Finalizare a Proiectului Consiliului Europei ”Susținerea Reformei Justiției Penale în Republica Moldova”

La 21 martie 2018, o conferință la nivel înalt a marcat finalizarea Proiectului “Susținerea reformei justiției penale în Republica Moldova” finanțat de Guvernul Danemarcei. Proiectul implementat în perioada 2015-2018, a fost conceput pentru a contribui la susținerea Republicii Moldova la îndeplinirea angajamentelor sale statutare și de aderare în domeniul justiției penale, restante față de Consiliul Europei.

Evenimentul a fost desfășurat în incinta Hotelului ”Radisson Blu” în Chișinău și a reunit reprezentanți ai beneficiarilor proiectului, instituțiilor guvernamentale, experți naționali și internaționali, precum și reprezentanți ai Consiliului Europei, astfel încât aceștia au putut face schimb de experiențe, lecții învățate, discuta principalele rezultate atinse și următoarele oportunități pentru Republica Moldova, în contextul următoarelor reforme în domeniul justiției, drepturilor omului și a statului de drept.

Proiectul a fost fundamentat în baza Planului de Acțiuni al Consiliului Europei pentru Republica Moldova pentru anii 2013-2016 și 2017-2020 și Programul Danez “Programul Drepturile Omului și Democrație pentru Republica Moldova 2015-2018.”

Proiectul a oferit un amestec de expertiză legislativă și un sprijin extins pentru reformele legislative și instituționale, precum și consolidare operațională și profesională a instituțiilor partenere. În acest context, una dintre cele mai mari realizări a fost adoptarea în februarie 2016 a noii Legi cu privire la procuratură. Cadrul legislativ relevant și amendamentele constituționale au fost puse în aplicare în conformitate cu majoritatea recomandărilor Consiliului Europei / Comisiei de la Veneția. În timp ce reforma instituțională a fost lansată în conformitate cu noua legislație, Consiliul Superior al Procurorilor a devenit operațional într-o nouă structură, ca organ independent de autoadministrare a procurorilor. Aceasta a reprezentat un pas semnificativ spre asigurarea independenței procuraturii.

Conferința a fost deschisă de către doamna Eva Gutjahr, Șefă Interimară a Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, doamna Tatiana Termacic, Șefa Direcției Coordonare și Cooperare Internațională a Consiliului Europei, doamna Theresia Kirkemann Boesen, reprezentanta Ministerului Afacerilor Externe a Danemarcei, și reprezentanți ai autorităților Republicii Moldova, cum ar fi domnul Anatolie Munteanu, Secretar General de Stat al Ministerului Justiției, domnul Eduard Harunjen, Procuror General și domnul Mihail Cotorobai, Avocatul Poporului.

În cuvântul său de salut, doamna Tatiana Termacic a subliniat că “Republica Moldova are o nouă Lege cu privire la procuratură în conformitate cu recomandările Consiliului Europei. Au fost abordate multe probleme importante și cu sprijinul proiectului au fost obținute rezultate în reformele Procuraturii și a Oficiului Avocatului Poporului. În același timp, este esențial ca Republica Moldova să aibă o strategie pe termen lung, care să susțină reformele inițiate, asigurând durabilitatea rezultatelor obținute și dezvoltarea ulterioară, în conformitate cu cerințele Consiliului Europei și cele internaționale.”

Domnul Eduard Harunjen, Procurorul General al Republicii Moldova a subliniat importanța asistenței proiectului la implementarea reformei Procuraturii: ”Proiectul a oferit suport necesar și experiența altor state membre a Consiliului Europei, atunci când noi încercam să identificăm soluții corespunzătoare și durabile. Conform noii Legi cu privire la procuratură, Consiliul Superior al procurorilor a devenit un organ independent, care garantează independența și funcționarea corespunzătoare a Procuraturii. În același timp, capacitățile profesionale a procurorilor au fost consolidate prin diferite activități, cum ar fi instruiri, ateliere de lucru, schimb de experiențe și multe altele.”

Participanții au apreciat foarte mult contribuția proiectului la consolidarea capacităților profesionale, instituționale și tehnice ale câtorva parteneri cheie din Republica Moldova.   De exemplu, unul dintre beneficiari, Oficiul Avocatul Poporului, și-a consolidat capacitățile instituționale și profesionale, făcând pași reali pentru alinierea la standardele internaționale din regiune. “Protecția drepturilor omului, în mod particular împotriva torturii și relelor tratamente, a fost consolidată, inclusiv prin lansarea într-o nouă formulă a Mecanismului Național de Prevenire a Torturii” a declarat Mihail Cotorobai, Avocatul Poporului.

Trei ani de implementare a proiectului și astăzi justiția penală în Republica Moldova este reformată – schimbare ce a fost salutată de către domnul Anatolie Munteanu, Secretar General de Stat al Ministerului Justiției: “Astăzi noi avem toate instrumentele, mecanismele și cadrul juridic adoptate. Noi putem spune că reformele au fost implementate, chiar dacă nu trebuie de așteptat rezultate imediate. Personal, consider că un element cheie în realizarea deplină a unei reforme este încrederea cetățenilor într-o justiție echitabilă, transparentă și imparțială, pe care trebuie să o reconstituim. Eu chiar consider acest proiect un succes, având în vedere că atât de multe rezultate au fost atinse. De asemenea, îmi pun speranța în noi colaborări productive cu Consiliul Europei și alți donatori pentru a continua munca depusă.”

Conferința de finalizare a reprezentat o oportunitate pentru beneficiarii proiectului și pentru Consiliul Europei de a reflecta asupra realizărilor și impactului acestuia asupra domeniului justiției penale al Republicii Moldova.

Pentru mai multe informații despre proiect și eveniment, vă rog să vizitați:

Agenda Conferinței de finalizare

Comunicatul de presă

Broșura proiectului

Înregistrarea video despre proiect 

Publicații relevante ale Consiliului Europei

ENG - RON 

ENG - RON

ENG - RON

ENG - RON

 

Despre proiect

Obiectivul general: Susținerea Republicii Moldova în vederea îndeplinirii angajamentelor sale restante statutare și de aderare față de Consiliul Europei, în domeniul justiției penale.

Perioada de implementare: ianuarie 2015 – decembrie 2017

Implementarea proiectului a fost extinsă pînă la 31 martie 2018

Donator: Guvernul Danemarcei

Parteneri: Procuratura Republicii Moldova, Ministerul Justiției (MJ), Oficiul Avocatului Poporului din Republica Moldova (Ombudsmanul) și Institutul Național al Justiției.

Manager de proiec: Margarita Galstyan

Descrierea proiectului