Realizări

 

Consiliul Europei reprezintă principala organizație pentru drepturile omului din Europa, având 46 de state membre, semnatare ale Convenției Europene a Drepturilor Omului. De peste 70 de ani, Consiliul Europei oferă sprijin pentru membrii săi în asigurarea păcii și democrației, precum și în protejarea și promovarea drepturilor omului, asumându-și adesea un rol de pionierat în multe domenii.

Protecţia drepturilor omului, a democraţiei pluraliste şi a statului de drept sunt valorile cheie ale organizației la care se aliniază fiecare stat membru. Totodată, prin intermediul instituțiilor sale, a programelor de regionale și naționale, Consliului Europei contribuie la identificarea soluţiilor pentru problemele cu care se confruntă societatea, cum ar fi: discriminarea minorităţilor, xenofobia, intoleranţa, terorismul, traficul de fiinţe umane, crima organizată şi corupţia, criminalitatea cibernetică, violenţa împotriva copiilor, violența față de femei și fete etc.

Consiliul Europei este o comunitate care include peste 700 de milioane de cetățeni europeni, unde vocea fiecărui om contează. Adunarea Parlamentară, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Comisarul pentru Drepturile Omului, Conferința ONG-urilor, Centrul Tineretului European sunt instituțiile care fac auzită vocea cetățenilor din toate țările Europei.

Pe parcursul ultimilor 25 de ani, Consiliul Europei s-a dovedit un partener de încredere, însoțind Republica Moldova pe tot parcursul dezvoltării sale ca stat independent, prin susţinerea reformelor politice, legislative şi constituţionale.

Obiectivul principal, prevăzut în angajamentele asumate de Moldova la momentul aderării la Consiliul Europei, a fost de a întreprinde reforme profunde ale sistemului instituțional, în scopul implementării unui sistem democratic, care respectă și apără drepturile fundamentale ale omului, unde legea este fundamentul superior al statului. Toate organismele-cheie specializate ale organizației au fost mobilizate pe parcursul a 25 de ani pentru a oferi expertiză în domeniile esențiale ale reformei.

Republica Moldova a beneficiat de recomandări din partea organismelor și instituțiilor specializate: Comisia de la Veneția pentru probleme constituționale, GRECO - Grupul de state împotriva corupției, Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și, desigur, Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Astfel, orice cetățean al Republicii Moldova care consideră că drepturile sale au fost încălcate în acest stat poate să apeleze la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) și să-și facă dreptate.

De 25 de ani, Consiliul Europei a sprijinit și continuă să susțină Republica Moldova în consolidarea statului de drept și libertății mass-media, pentru ca cetățenii să aibă parte de o justiție independentă și echilibrată, de instituții de stat democratice, fiabile și puternice, care să asigure un trai decent.

Totodată, Consiliul Europei și autoritățile din Moldova desfășoară programe de cooperare care vizează îmbunătățirea guvernării pe toate nivelurile, combaterea corupției și spălării banilor, dezvoltarea independenței și eficacității sistemului de justiție, lupta împotriva relelor tratamente și impunității, protejarea în continuare a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților și întărirea încrederii între oamenii de pe ambele maluri ale Nistrului.

Sprijinul în înființarea și buna funcționare a Institutului Național de Justiție, a Centrului pentru pregătire electorală continuă (CCET), a Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (Consiliul egalității), precum și asistența pentru societatea Telefilm Chișinău în producția de materiale documentare, sunt doar câteva exemple elocvente a suportului valoros oferit de Consiliul Europei cetățenilor Republicii Moldova.

Republica Moldova este parte la 107 de tratate ale Consiliului Europei care reglementează cele mai importante domenii, cu accent pe supremația drepturilor fundamentale ale omului.

Pentru a alinia, în continuare, legislația, instituțiile și practicile naționale la standardele europene, Consiliul Europei în comun cu autoritățile din Moldova implementează Planul de Acțiuni ale Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2017-2020. Acest instrument de programare strategică vine să sprijine țara în îndeplinirea obligațiilor ca stat membru al Consiliului Europei. În prezent, se discută următorul Plan de Acțiuni, care sintetizează prioritățile noastre de cooperare cu autoritățile moldovene pentru următorul interval de patru ani, 2021-2024.