Retour

Commission électorale centrale de la République de Moldova: plus rapide et plus transparente

Commission électorale centrale de la République de Moldova: plus rapide et plus transparente

Les fonctionnalités et les capacités de la nouvelle application interne de tenue des dossiers de gestion « Anticamera » ont été présentées par les experts du Conseil de l’Europe à des représentants de la Commission électorale centrale de la République de Moldova (CEC) lors d’une téléconférence le 3 décembre 2020.

La nouvelle application multifonctionnelle, basée sur un nouveau langage de programme, vise à accélérer la capacité interne de la CEC et de son personnel à traiter et à prendre des décisions concernant diverses demandes, pétitions, projets de propositions, etc., ainsi qu’à mieux assurer la transparence en publiant des documents non classifiés sur la page Web de la CEC.

L’institution bénéficiaire s’est félicitée d’un logiciel convivial, proposant en même temps d’autres fonctionnalités à ajouter.

L’application doit être testée au cours de la semaine suivante afin d’être pleinement opérationnelle d’ici le 15 décembre 2020.

L’activité est financée et mise en œuvre par le Conseil de l’Europe dans le cadre du projet en cours « Améliorer la pratique électorale en République de Moldova ».


en roumain

Mai rapid și transparent: Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova

Funcționalitățile și opțiunile noii aplicații interne pentru sporirea calitățiii softului management „Anticamera” au fost prezentate de experții Consiliului Europei către reprezentanții Comisiei Electorale Centrale din Republica Moldova (CEC) în timpul teleconferinței din 03 decembrie 2020.

Noua aplicație este una multifuncțională, bazată pe un nou limbaj de programe, este concepută pentru a accelera capacitatea internă a CEC și a personalului său de a procesa și lua decizii cu privire la diferite cereri, petiții, proiecte de propuneri și altele, precum și pentru a asigura o mai bună transparență prin expunerea documentelor non-clasificate pe pagina web a CEC.

Instituția beneficiară a salutat acest soft ușor de utilizat, exprimînd în același timp o serie de sugestii vizavi de alte funcționalități care urmează a fi adăugate. De asemenea, participanții au subliniat necesitatea de a avea un succint ghid pentru utilizarea noii aplicații.

Este demn de menționat faptul că aplicația va fi testată săptămîna ce urmează, astfel încît să fie pe deplin operațională pînă la 15 decembrie 2020.

Activitatea este finanțată și implementată de Consiliul Europei în cadrul proiectului în derulare „Îmbunătățirea practicii electorale în Republica Moldova”.