Retour

Council of Europe - Treaty Office – Non-official languages - Turkish

Council of Europe's treaties in non-official languages

The official languages of the Council of Europe are English and French (Article 12 of the Statute of the Council of Europe). Only the treaties published by the Secretary General of the Council of Europe, each in a separate booklet of the "European Treaty Series" (ETS) continued since 2004 by the "Council of Europe Treaty Series" (CETS), are deemed authentic. The translations presented here are for information only.

Traités du Conseil de l'Europe dans les langues non officielles

Les langues officielles du Conseil de l'Europe sont le français et l'anglais (Article 12 du Statut du Conseil de l'Europe). Seule fait foi la publication officielle des traités qui est faite par les soins du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, chacun des instruments en question étant reproduit dans des brochures séparées qui font partie de la «Série des Traités européens» (STE) prolongée depuis 2004 par la «Série des Traités du Conseil de l'Europe» (STCE). Les traductions ci-dessous sont présentées ici à titre d'information uniquement.

TURKISH / TURC

 • AAS No. 005 - İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına ilişkin Sözleşme.
 • AAS No. 009 - İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme'ye Ek Protokol.
 • AAS No. 046 - İnsan Hakları Ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme’ye ek 4 Numaralı Protokol.
 • AAS No. 086 - Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek Protokol.
 • AAS No. 114 - İnsan Hakları Ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme’ye ek, ölüm cezasının kaldırılmasına dair Protokol No. 6.
 • AAS No. 117 - İnsan Hakları Ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme’ye ek 7 Numaralı Protokol.
 • AAS No. 122 - Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik.
 • AAS No. 126 - Đskencenin ve Gayrıinsani ya da Küçültücü Ceza Veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözlesmesi.
 • AAS No. 128 - Avrupa Sosyal Şarti Ek Protokol.
 • AAS No. 141 - Suç Gelirlerinin Aklanması, Aranması, Zaptedilmesi ve Müsadere Edilmesine İlişkin Sözleşme.
 • AAS No. 142 - Avrupa Sosyal Şarti Değişiklik Protokolü.
 • AAS No. 144 - Yabancıların Yerel Düzeyde Kamu Hayatına Katılma Sözleşmesi.
 • AAS No. 147 - Sinematografik Ortak yapım üzerine Avrupa Sözleşmesi.
 • AAS No. 148 - Bölge veya azinlik dilleri avrupa bildirgesi ve Açıklayıcı rapor.
 • AAS No. 157 - Ulusal azinliklar çerçeve sözleşmesı.
 • AAS No. 158 - Avrupa Sosyal Şarti’na Kollektif Şikayet sistemi Getiren Ek Protokol.
 • AAS No. 159 - Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi İşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol.
 • AAS No. 160 - Avrupa Çocuk Haklarının Kullanımı Sözleşmesi.
 • AAS No. 163 - Avrupa Sosyal Şarti (değiştirilmiş).
 • AAS No. 165 - Avrupa Bölgesinde Yüksek Eğitim Niteliklerinin Tanınmasına İlişkin Sözleşme.
 • AAS No. 166 - Avrupa Uyrukluk Sözleşmesi.
 • AAS No. 176 - Avrupa Peyzaj Sözleşmesi.
 • AAS No. 177 - İnsan Hakları Ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme’ye ek 12 Numaralı Protokol.
 • AAS No. 185 - Siber Suç Sözleşmesi.
 • AAS No. 187 - İnsan Hakları Ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme’ye ek, ölüm cezasının her durumda kaldırılmasına dair 13 Numaralı Protokol.
 • AKAS No. 197 - Avrupa Konseyi İnsan Ticaretine Karşı Eylem Sözleşmesi ve Açıklayıcı rapor.
 • AKAS No. 201 - Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi.
 • AKAS No. 210 - Kadına Yönelik Siddet ve Aile Đçi Siddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözlesmesi.
 • AKAS No. 211 - Tıbbi Ürün Sahteciliği ve Halk Sağlığına Tehditler İçeren Benzeri Suçlar Hakkında Avrupa Konseyi Sözleşmesi.
 • AKAS No. 215 - Spor Müsabakalarinin Manipüle Edilmesi Konusunda Avrupa Konseyi Sözleşmesi.