The present and future of citizenship and human rights education in Hungary

Az emberi jogi nevelés és állampolgárságra nevelés jelene és jövője Magyarországon

2017 Edition

Background

Despite the growing understanding across Council of Europe member states of the relationship between education and Europe’s overall democratic health, in many countries education for citizenship and human rights are not sufficiently mainstreamed and in some areas of learning they are often entirely absent.

The Council of Europe supports the promotion of human rights, democracy and the rule of law through education. With the 2010 adoption of the Charter on Education for Democratic Citizenship and Human Rights Education the member states committed themselves to “the aim of providing every person within their territory with the opportunity of education for democratic citizenship and human rights education.” Although the charter is a non-binding legal instrument, it provides a unique common European framework of reference and is a focus and catalyst for action in the member states. The 2017 Report on the state of citizenship and human rights education shows that the greatest challenge remains the lack of priority to education along with a lack of recognition to the work done by civil society and youth organisations.
 

The 2016 Human Rights Forum & Fair of the European Youth Centre Budapest (EYCB) aimed at taking stock of the state of human rights and citizenship education in Hungary with the explicit aim of reinvigorating, strengthening and further expanding the network of organizations, practitioners, educators, and donors who are the key stakeholders in this vital field. The 2016 Forum revealed an abundance of innovative and worthy initiatives – mostly non-formal education projects run by civil society organisations – but also highlighted lack of cooperation amongst the practitioners, dearth of resources, lack of clarity on the preferences of donors, and inadequate presence of human rights and citizenship education in the formal school setting, to just name a few of the considerable challenges afflicting this vital area of education.
 

In 2017, the EYCB would like again to bring together a broad spectrum of activists, trainers, teachers, and other practitioners and stakeholders to continue the conversation about the possible future of human rights and citizenship education in Hungary and with the aim of supporting the field in Hungary by:

Providing information on developments on the European level regarding human rights and citizenship education and their relevance to Hungary and associate participants with the Human Rights Education Youth Programme[1]

  • Providing a safe and welcoming space and a facilitated framework for networking, discussion, and sharing of experiences and practices
  • Offering opportunities for further capacity building for practitioners through innovative workshops

[1] As part of the programme, the results and insights of the comprehensive “Learning to Live Together” report on the state of citizenship and human rights education in Europe will be presented along with the outcomes of the eponymous major international conference organized by the Council of Europe in June under the auspices of Czech Chairmanship of the Committee of Ministers. In addition, the new Reference Framework of Competences for Democratic Culture will also be presented.

Programme and registration

  Programme 2017

   Registration 2017

     Venue: European Youth Centre Budapest
             Zivatar u. 1-3. 
             1024 Budapest
             Hungary

Previous editions

The European Youth Centre Budapest initiated the Human Rights Day and Forum in 2014 as a way to bring the Council of Europe closer to institutions and civil society engaged with human rights protection and promotion in Hungary.

 

Fórum és Börze 2017-ben

Háttér

Annak  ellenére, hogy az Európa Tanács tagországaiban egyre inkább megértik, hogy az oktatás szoros összefüggésben van Európa általános demokratikus állapotával, sok országban még mindig nem került eléggé előtérbe az emberi jogi nevelés és állampolgárságra nevelés, sőt, néhány oktatási területről kifejezetten hiányoznak.

Az Európa Tanács az oktatáson keresztül támogatja az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság elősegítését. A “Charta a demokratikus állampolgárságra nevelésről és emberi jogi nevelésről” 2010-es elfogadásával a tagállamok elkötelezték magukat amellett, hogy “területükön minden egyes személy számára biztosítaniuk kell a lehetőséget a demokratikus állampolgárságra nevelésre és emberi jogi nevelésre”. Bár a Charta nem kötelező érvényű jogi dokumentum,  európai kereteket biztosít a cselekvéshez a tagállamokban, fókuszba állítja azt és egyben katalizátora is. A 2017-es “Jelentés az emberi jogi nevelésről és állampolgárságra nevelésről” rámutat, hogy a legnagyobb kihívás még mindig az, hogy ez a fajta nevelés nem élvez prioritást az oktatásban és ez továbbra is a civil társadalom és ifjúsági szervezetek által végzett munka elismerésének hiányával társul.

A  Budapesti Európai Ifjúsági Központ (BEIK) által 2016-ban szervezett Emberi Jogi Fórum és Börze célja az volt, hogy számbavegye az emberi jogi nevelés és állampolgárságra nevelés helyzetét Magyarországon, azzal a kimondott céllal, hogy felfrissítse, erősítse és kiterjessze azon szervezetek, képzők és donorok hálózatát, akik ennek a fontos területnek kulcsfontosságú szereplői. A 2016-os Fórumon kiderült, hogy  innovatív és figyelemreméltó kezdeményezések egész tárháza létezik – többségük civil társadalmi szervezet által szervezett nem formális képzési program/projekt -  ugyanakkor rávilágított  a képzők közti együttműködés, a források, és a donorok preferenciái meghatározásának hiányára, valamint az emberi jogi nevelés és állampolgárságra nevelés nem megfelelő mértékű jelenlétére a formális iskolai oktatásban, hogy csak néhányat említsünk a számos kihívás közül, amivel az oktatásnak ezen a rendkívül fontos területén meg kell küzdeni.

2017-ben a BEIK ismét szeretné összehozni az aktivistákat, képzőket, tanárokat és a többi érdekelt felet, hogy folytassák a párbeszédet az emberi jogi oktatás és állampolgárságra nevelés lehetséges jövőjéről, valamint ennek a területnek a támogatásáról Magyarországon a következőképpen:

  • Informáljuk a résztvevőket arról, hogy európai szinten milyen fejlesztések történtek az emberi jogi oktatás és állampolgárságra nevelés terén, ezek közül melyek relevánsak Magyarországon valamint megismertetjük őket az Emberi Jogi Oktatási Programmal[1]
  • Biztonságos, barátságos helyszínt és megfelelő kereteket biztosítunk a hálózatépítéshez, megbeszélésekhez, valamint a különböző gyakorlatok és tapasztalatok megosztásához
  • Innovatív szakmai műhelyekkel további képességfejlesztésre adunk lehetőséget a terület szereplőinek

[1]  A program részeként az átfogó “Tanuljunk meg együtt élni” című, az emberi jogi és állampolgárságra nevelés állapotáról Európában szóló  jelentést ismertetjük a névadó nemzetközi konferencia eredményeivel együtt, amelyet az Európa Tanács júniusban a Miniszteri Tanács cseh elnökségének égisze alatt rendezett. Ezenkívül a nemrégiben megjelent A Demokratikus kultúrához szükséges kompetenciák keretrendszere című dokumentumot is bemutatjuk.

Tervezett program és regisztráció

  Program 2017

    Regisztráció 2017

     Helyszín: Budapesti Európai Ifjúsági Központ
             Zivatar u. 1-3. 
             1024 Budapest

előzmények

A Budapesti Európai Ifjúsági Központ azzal a szándékkal szervezte meg az Emberi Jogi Fórumot és Börzét először 2014-ben, hogy erősítse és tovább fejlessze az együttműködést az Európa Tanács és azon magyarországi intézmények valamint civil szervezetek között, amelyek felvállalják az emberi jogok védelmének ügyét.