Γενική Γραμματέας

Η Γενική Γραμματέας εκλέγεται από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση για πενταετή θητεία ως επικεφαλής του Οργανισμού. Είναι υπεύθυνη για τον στρατηγικό σχεδιασμό και την κατεύθυνση του προγράμματος και του προϋπολογισμού των εργασιών του Συμβουλίου. Διευθύνει και εκπροσωπεί τον Οργανισμό.
Ιστότοπος

 

Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας εκλέγεται επίσης για πενταετή θητεία από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση, με ξεχωριστή ψηφοφορία από αυτή που διεξάγεται για τη Γενική Γραμματέα.
Ιστότοπος

 


Επιτροπή Υπουργών

Πρόκειται για το σώμα λήψης αποφάσεων του Συμβουλίου και αποτελείται από τους Υπουργούς Εξωτερικών κάθε μέλους κράτους ή της μόνιμης διπλωματικής του αντιπροσωπείας στο Στρασβούργο. Η Επιτροπή των Υπουργών αποφασίζει την πολιτική του Συμβουλίου της Ευρώπης και εγκρίνει τον προϋπολογισμό και το πρόγραμμα δραστηριοτήτων του.
Ιστότοπος


Κοινοβουλευτική Συνέλευση

Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση αποτελείται από 306 κοινοβουλευτικά μέλη από 46 κράτη μέλη. Η Συνέλευση εκλέγει τον Γενικό Γραμματέα, τον Επίτροπο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τους δικαστές του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αποτελεί δημοκρατικό φόρουμ συζητήσεων και εποπτεύει τις εκλογές. Οι επιτροπές του παίζουν σημαντικό ρόλο για την εξέταση τρεχόντων ζητημάτων.
Ιστότοπος


Κογκρέσο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών

Το Κογκρέσο των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών είναι ένας θεσμός του Συμβουλίου της Ευρώπης, υπεύθυνος για την ενίσχυση της τοπικής και περιφερειακής δημοκρατίας στα 46 κράτη μέλη του. Αποτελουμενο από δύο τμήματα - το Επιμελητήριο Τοπικών Αρχών και το Επιμελητήριο των Περιφερειών - και τρεις επιτροπές, συγκεντρώνει 612 εκλεγμένους αξιωματούχους που εκπροσωπούν περισσότερες από 150.000 τοπικές και περιφερειακές αρχές.
Ιστότοπος


Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Πρόκειται για ένα μόνιμο δικαστικό σώμα που εγγυάται, για όλους τους Ευρωπαίους, την περιφρούρηση των δικαιωμάτων που προβλέπονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Σε αυτό έχουν πρόσβαση κράτη και άτομα, ανεξαρτήτως εθνικότητας. Τα 46 κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης μετέχουν στη Σύμβαση.
Ιστότοπος


Επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Ο Επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα αντιμετωπίζει ανεξάρτητα και εφιστά την προσοχή σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Ιστότοπος

 


Διάσκεψη των ΔΜΚΟ

Η Διάσκεψη περιλαμβάνει περίπου 400 Διεθνείς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΔΜΚΟ). Λειτουργεί ως ένας σύνδεσμος ζωτικής σημασίας μεταξύ πολιτικών και του κοινού και μεταφέρει τη φωνή της κοινωνίας των πολιτών στο Συμβούλιο. Το έργο του Συμβουλίου επωφελείται ιδιαίτερα από την ειδικότητα των ΔΜΚΟ και της δραστηριότητάς τους στο πλάι των Ευρωπαίων πολιτών.
Ιστότοπος


Παγκοσμια Συνεργασια

Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνεργάζεται με τα Ηνωμένα Έθνη, τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη καθώς και με πολλές χώρες εταίρους σε παγκόσμιο επίπεδο.
 

Did you know?
Eurimages, set up in 1988, is the first European cinema support fund.

Κουɩζ

Από τις παρακάτω χώρες, ποια δεν είναι μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης;

  1. Ελβετία
  2. Ουκρανία
  3. Λευκορωσία
Κλείσιμο

Λάθος απάντηση!

Κλείσιμο

Λάθος απάντηση!

Κλείσιμο

Σωστή απάντηση!