Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

Following the decision of the Committee of Ministers on 16 March 2022 the Russian Federation is no longer a member of the Council of Europe. The website will be updated as soon as possible to take account of this development.