Μετάβαση στο περιεχόμενο
Avenue de l'Europe
F-67075 Strasbourg Cedex
Tel. +33 (0)3 88 41 20 00
www.coe.int
menu

Video conferences

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

Make the connexion – Let’s talk together 

However near or far, when you and your group cannot visit the Council of Europe in Strasbourg in person, we can offer you an online event.

A video conference is a great way to give your group an insight into the work of an intergovernmental organisation working to defend human rights, to promote democracy, and to protect the rule of law in 46 European countries.

We offer two types of video conference to groups. Both can be tailored to your needs and interests.

 Contact the Visitors’ Service of the Council of Europe to find out more >

Ενσωματωμένα Portlets Ενσωματωμένα Portlets
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

Option one

Designed principally for visitors looking for general information on the Council of Europe, it includes  a screening of the Council of Europe film and/or a virtual visit, followed by a general presentation of the Council of Europe. We conclude with a Q&A session involving participants.

Its lasts approximatively 45 minutes.

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

Option two

Designed for visitors looking for more in-depth information on the Council of Europe, it includes a general or a specialist-subject lecture and a debate involving participants. A screening of the Council of Europe film and/or a virtual visit of one of the Council's buildings can be proposed.

Its lasts approximatively one hour and a half.

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web