Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ξεχωριστός οργανισμός από τα 27 μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, καμία χώρα δεν έχει εισχωρήσει στην Ένωση χωρίς να είναι ήδη μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Πόσα κράτη μέλη έχει το Συμβούλιο της Ευρώπης;

 1. 39
 2. 42
 3. 46
Κλείσιμο

Λάθος απάντηση!

Κλείσιμο

Λάθος απάντηση!

Κλείσιμο

Σωστή απάντηση!

Ποια μέρα του έτους γιορτάζεται η επέτειος του Συμβουλίου της Ευρώπης;

 1. 1η Μαΐου
 2. 8 Μαρτίου
 3. 5 Μαΐου
Κλείσιμο

Λάθος απάντηση!

Κλείσιμο

Λάθος απάντηση!

Κλείσιμο

Σωστή απάντηση!

Από τις παρακάτω χώρες, ποια δεν είναι μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης;

 1. Ελβετία
 2. Ουκρανία
 3. Λευκορωσία
Κλείσιμο

Λάθος απάντηση!

Κλείσιμο

Λάθος απάντηση!

Κλείσιμο

Σωστή απάντηση!

Ποιος κορυφαίος πολιτικός, μιλώντας για το Συμβούλιο της Ευρώπης, έκανε έκκληση για τη δημιουργία του «κοινού ευρωπαϊκού οικοδομήματος»;

 1. Ο Ουίνστον Τσόρτσιλ το 1949
 2. Ο Μιχαήλ Γκορμπατσώφ το 1989
 3. Ο Βάτσλαβ Χάβελ το 1995
Κλείσιμο

  Λάθος απάντηση!

Κλείσιμο

  Right answer!

Κλείσιμο

  Λάθος απάντηση!

Το Συμβούλιο της Ευρώπης βρίσκεται πίσω από μια σειρά νομικών πράξεων, που είναι γνωστές ως συνθήκες (συμβάσεις, χάρτες, συμφωνίες). Πόσες συνθήκες έχει συντάξει μέχρι σήμερα;

 1. 100
 2. 200
 3. 300
Κλείσιμο

Λάθος απάντηση!...

Κλείσιμο

Σωστή απάντηση!

Κλείσιμο

Λάθος απάντηση!...

Πού βρίσκεται η έδρα του Συμβουλίου της Ευρώπης;

 1. Στις Βρυξέλλες (Βέλγιο)
 2. Στο Στρασβούργο (Γαλλία)
 3. Στη Γενεύη (Ελβετία)
Κλείσιμο

Λάθος απάντηση!

Κλείσιμο

Σωστή απάντηση!

Κλείσιμο

Λάθος απάντηση!

Πόσες τοπικές γλώσσες υπολογίζεται ότι υπάρχουν στην Ευρώπη;

 1. Κάτω από 100
 2. Μεταξύ 100 και 200
 3. Πάνω από 200
Κλείσιμο

  Wrong answer...

Κλείσιμο

  Wrong answer...

Κλείσιμο

  Right answer!

Όντας ο μεγαλύτερος ευρωπαϊκός πολιτικός οργανισμός, πόσους Ευρωπαίους πολίτες εκπροσωπεί το Συμβούλιο της Ευρώπης;

 1. 500 εκατομμύρια
 2. 700 εκατομμύρια
 3. 1046 εκατομμύρια
Κλείσιμο

  Λάθος απάντηση!

Κλείσιμο

  Σωστή απάντηση!

Κλείσιμο

  Λάθος απάντηση!

Ποια χρονιά υπογράφτηκε η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η πρώτη διεθνής νομική πράξη που εγγυάται την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων;

 1. 1950
 2. 1951
 3. 1957
Κλείσιμο

  Σωστή απάντηση!

Κλείσιμο

  Λάθος απάντηση!

Κλείσιμο

  Λάθος απάντηση!

Did you know?
Workers' and employers' organisations can appeal to the European Committee of Social Rights if rights enshrined in the European Social Charter are not respected by member countries which have accepted the complaints procedure.