Με φόντο ένα μπλε ουρανό, τα αστέρια σχηματίζουν έναν κύκλο που συμβολίζει την ενότητα. Ο αριθμός των αστεριών είναι συγκεκριμένος. Τα αστέρια είναι δώδεκα και συμβολίζουν την τελειότητα και την ολότητα, ενώ παραπέμπουν στους απόστολους, τους γιους του Ιακώβ, τους άθλους του Ηρακλή, τους μήνες του έτους κ.λπ.

Από την ίδρυσή του το 1949, το Συμβούλιο της Ευρώπης γνώριζε την ανάγκη που υπήρχε να δοθεί στην Ευρώπη ένα σύμβολο με το οποίο θα μπορούσαν να ταυτιστούν οι κάτοικοί της. Στις 25 Οκτωβρίου 1955, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα το έμβλημα με τον κύκλο από χρυσά αστέρια σε μπλε φόντο. Στις 9 Δεκεμβρίου 1955, η Επιτροπή Υπουργών του οργανισμού υιοθέτησε την στολισμένη με αστέρια σημαία, η οποία παρουσιάστηκε επίσημα στις 13 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους στο Παρίσι.

Ένα σύμβολο για ολόκληρη την Ευρώπη

Το 1983 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε με τη σειρά του τη σημαία που είχε εμπνευστεί το Συμβούλιο της Ευρώπης και πρότεινε να γίνει το έμβλημα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έδωσε την έγκρισή του τον Ιούνιο του 1985. Οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν τη σημαία το 1986.

Η ευρωπαϊκή σημαία έχει γίνει έκτοτε ένα με το κοινό πολιτικό έργο που ενώνει όλους τους Ευρωπαίους, ξεπερνώντας τις διαφορές τους.

Ιστορία της Ευρωπαϊκής σημαίας

Φαντάσου την Ευρωπαϊκή σημαία

Copyright

Any natural or legal person (‘user') may use the European emblem or any of its elements, subject to the following conditions of use.

Conditions of use

The use of the European emblem and/or any of its elements is allowed, irrespective of whether the use is of a non-profit or commercial nature, unless:

(a) the use creates the incorrect impression or assumption that there is a connection between the user and any of the institutions, bodies, offices, agencies and organs of the European Union or the Council of Europe;

(b) the use leads the public to believe erroneously that the user benefits from the support, sponsorship, approval or consent of any of the institutions, bodies, offices, agencies and organs of the European Union or the Council of Europe;

(c) the use is in connection with any objective or activity which is incompatible with the aims and principles of the European Union or of the Council of Europe, or which would be otherwise unlawful.

Trade mark and related issues

The use of the European emblem in accordance with the conditions in the previous section does not mean consent to registration of the emblem or an imitation thereof as a trade mark or any other IP right. The European Commission ([email protected]) and the Council of Europe ([email protected]) will continue the monitoring of applications for registration of the European emblem or part thereof as (part of) IP rights, in accordance with the applicable legal provisions.

Did you know?
The Council of Europe Anti-Doping Convention adopted in 1989 is the only international legal instrument in this area to date.

Κουɩζ

Πού βρίσκεται η έδρα του Συμβουλίου της Ευρώπης;

  1. Στις Βρυξέλλες (Βέλγιο)
  2. Στο Στρασβούργο (Γαλλία)
  3. Στη Γενεύη (Ελβετία)
Κλείσιμο

Λάθος απάντηση!

Κλείσιμο

Σωστή απάντηση!

Κλείσιμο

Λάθος απάντηση!