Από το 1972, ο Ευρωπαϊκός Ύμνος είναι ένα απόσπασμα από την εισαγωγή της Ωδής στη Χαρά της 9ης Συμφωνίας του Μπετόβεν.

Ηχογραφήσεις διαφορετικών εκτελέσεων του Ευρωπαϊκού Ύμνου διατίθενται από το Συμβούλιο της Ευρώπης σε επαγγελματίες και το ευρύ κοινό. Οι εν λόγω ηχογραφήσεις είναι αποσπάσματα από το έργο «Rhapsodie sur l'Hymne Européen» του Γάλλου συνθέτη Christophe Guyard. Το Συμβούλιο της Ευρώπης ανέθεσε τη χρήση αυτών των ηχογραφήσεων για ντοκιμαντέρ, ειδήσεις και άλλα προγράμματα που καλύπτει το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Το έργο «Rhapsodie sur l'Hymne Européen» είναι προστατευμένο. Καλύπτεται από πνευματικά δικαιώματα, εφόσον έχει καταχωρηθεί στην εταιρεία Sacem (Γαλλία). Συνθέτης είναι ο Christopher Guyard.

Copyright

The Council of Europe makes recordings of various interpretations and versions of the European Anthem available to radio, television and other media and the general public. The service is free but as these different works are protected their use and/or public broadcasting is subject to the payment of performing rights to Sacem (France). For all applications, please contact: [email protected]

Below you can find classical versions of the European Anthem, played on piano and on pipe organ.

  Listen to the Anthem played by the Orchestra

  Listen to the piano version

  Listen to the pipe organ version

To satisfy every European's musical taste, you will find below more adaptations of the European Anthem. All of these different versions are protected and not copyright-free.

« Rhapsodie sur l'Hymne Européen »,
by Christophe Guyard, performed by the SWR Symphony Orchestra of Baden-Baden and Freiburg, conducted by Roland Kluttig:

Jingle (00.21)

Slow version (01.11)

Anthem and final (01.56)

Full version (06.47)

«Rhapsodie sur l'Hymne Européen » ,
by Christophe Guyard:

Pipe Organ*, jingle (00.24)

Pipe Organ*, slow version (01.18)

Pipe Organ*, anthem et final (02.01)

Pipe Organ*, full version (04.55)

*Pipe Organ of the Béla Bartók National Concert Hall, Palace of Arts - Budapest, Hungary; entirely virtualised by Inspired Acoustics
 

Electric guitar version,
by Bertrand Vigier:

Short version (00.13)

Long version (01.10)

« Rhapsodie sur l'Hymne Européen »,
by Christophe Guyard, performed by Thierry Huillet:

Piano, jingle (00.24)

Piano, slow version (01.20)

Piano, anthem and final (01.44)

Piano, full version (06.14)

Jazz violin version,
by Bertrand Vigier and Pascal Beck, performed by Sophie Duranton and Pierre Lange:

Short version (00.12)

Long version (00.38)

Big Band version,
by Pierre Lange and Bertrand Vigier, performed by Pierre Lange, Joe Krenker and Jean-Gilles Charvot:

Version 1 (01.22)

Version 2 (00.09)

Version 3 (00.35)

Did you know?
Five countries have observer status with the Council of Europe: the Holy See, the United States, Canada, Japan and Mexico. 

Κουɩζ

Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ξεχωριστός οργανισμός από τα 27 μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, καμία χώρα δεν έχει εισχωρήσει στην Ένωση χωρίς να είναι ήδη μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Πόσα κράτη μέλη έχει το Συμβούλιο της Ευρώπης;

  1. 39
  2. 42
  3. 46
Κλείσιμο

Λάθος απάντηση!

Κλείσιμο

Λάθος απάντηση!

Κλείσιμο

Σωστή απάντηση!