Οι ιδρυτές

Αυτοί οι ιδρυτές της Ευρώπης είναι οι άνθρωποι που ξεκίνησαν τη διαδικασία του ευρωπαϊκού οικοδομήματος μέσα από την ίδρυση του Συμβουλίου της Ευρώπης το 1949 και τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) το 1950 και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ) το 1957.

Αυτοί οι άνθρωποι του διαλόγου, που είχαν επιβιώσει μετά από δύο παγκόσμιους πολέμους και γνώριζαν από πρώτο χέρι πολλούς ευρωπαϊκούς πολιτισμούς, ήταν οι πρωτοπόροι για τη δημιουργία μιας ειρηνικής Ευρώπης, που βασίζεται στις αξίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και των κανόνων δικαίου.

Οι πρωτοπόροι της Ευρώπης

Did you know?
The Council of Europe is a separate organisation from the 27-member EU. No country has joined the EU without first joining the Council of Europe. 

Κουɩζ

Το Συμβούλιο της Ευρώπης βρίσκεται πίσω από μια σειρά νομικών πράξεων, που είναι γνωστές ως συνθήκες (συμβάσεις, χάρτες, συμφωνίες). Πόσες συνθήκες έχει συντάξει μέχρι σήμερα;

  1. 100
  2. 200
  3. 300
Κλείσιμο

Λάθος απάντηση!...

Κλείσιμο

Σωστή απάντηση!

Κλείσιμο

Λάθος απάντηση!...