Μετάβαση στο περιεχόμενο
Avenue de l'Europe
F-67075 Strasbourg Cedex
Tel. +33 (0)3 88 41 20 00
www.coe.int
menu

Visit the Council of Europe

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

Discover our key role as guardian of human rights

Find out all about the Council of Europe's work to protect human rights, support democracy and promote the rule of law on behalf of the 46 member countries. You will learn more about the structure and achievements of the organisation.

Ενσωματωμένα Portlets Ενσωματωμένα Portlets
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

 Visits of the Palais de l'Europe

Experience for yourself the Palais de l’Europe, the Council of Europe’s main building in Strasbourg’s European Quarter. Designed by French architect Henry Bernard and inaugurated in 1977, its entrance is flanked by the flags of all the Council's 46 member states.

Guided tours and study programmes are proposed for groups. So, get in touch and book well in advance.

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

 Virtual tours and conferences 

Why not take a virtual tour of the Council of Europe’s buildings or organise a group video conference.
Protecting human rights in Europe is more important than ever.

Come find out more about the Council of Europe, its role, work and standards.

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web