Menneskerettigheder, demokrati, retsstatsprincipper
 

Europarådet er aktivt i forsvaret af udtryksfrihed og pressefrihed, forsamlingsfrihed, lighed og ligestilling, og i beskyttelsen af mindretal. Blandt de kampagner, som Rådet har gennemført, findes emner som beskyttelse af børn, hadske ytringer på internettet, og rettigheder for romaerne, som udgør Europas største mindretal.  Europarådet bistår medlemsstaterne med bekæmpelse af korruption og terrorisme og ved indførelsen af de nødvendige retlige reformer. Rådet har nedsat en gruppe af forfatningseksperter, den såkaldte Venedig-kommission, der tilbyder juridisk rådgivning til lande over hele verden.

Europarådets indsats for fremme af menneskerettighederne sker igennem internationale konventioner, såsom Konventionen til Forebyggelse og Bekæmpelse af Vold mod Kvinder og Vold i Hjemmet, og Konventionen om Cyberkriminalitet. Rådet overvåger udviklingen i medlemsstaterne på disse områder og fremkommer med henstillinger igennem uafhængige overvågningsgrupper bestående af eksperter. Idag er der ikke en eneste af Europarådets medlemsstater, der anvender dødsstraf.

Did you know?
The 10 000 pharmaceutical products manufactured and sold in Europe are subject to strict controls thanks to the work of the European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare.

Europarådet er ikke det samme som Den Europæiske Union, som har 27 medlemmer. Dog er der intet land, som er blevet medlem af Unionen uden først at være medlem af Europarådet.

Hvor mange medlemsstater har Europarådet?

  1. 39
  2. 42
  3. 46
Luk

Forkert svar...

Luk

Forkert svar...

Luk

Rigtigt svar!