Europarådet er ikke det samme som Den Europæiske Union, som har 27 medlemmer. Dog er der intet land, som er blevet medlem af Unionen uden først at være medlem af Europarådet.

Hvor mange medlemsstater har Europarådet?

 1. 39
 2. 42
 3. 46
Luk

Forkert svar...

Luk

Forkert svar...

Luk

Rigtigt svar!

Hvilken dag i året fejrer Europarådet fødselsdag?

 1. 1. maj
 2. 8. marts
 3. 5. maj
Luk

Forkert svar...

Luk

Forkert svar...

Luk

Rigtigt svar!

Hvilket af nedenstående lande er ikke medlem af Europarådet?

 1. Schweiz
 2. Ukraine
 3. Hviderusland
Luk

Forkert svar...

Luk

Forkert svar...

Luk

Rigtigt svar!

Hvilken førende politiker, som talte i Europarådet, opfordrede til at opbygge et ''fælles europæisk hjem''?

 1. Winston Churchill i 1949
 2. Mikhail Gorbatjov i 1989
 3. Vaclav Havel i 1995
Luk

  Forkert svar...

Luk

  Rigtigt svar!

Luk

  Forkert svar...

Europarådet har frembragt en række retlige instrumenter, kendt som traktater (konventioner, pagter, chartrer, aftaler). Hvor mange traktater har Europarådet udformet indtil nu?

 1. 100
 2. 200
 3. 300
Luk

Forkert svar...

Luk

Rigtigt svar!

Luk

Forkert svar...

Hvor ligger Europarådets hovedkvarter?

 1. I Bruxelles (Belgien)
 2. I Strasbourg (Frankrig)
 3. I Geneve (Schweiz)
Luk

Forkert svar...

Luk

Rigtigt svar!

Luk

Forkert svar...

Hvor mange indfødte sprog anslås der at være i Europa?

 1. Under 100
 2. Mellem 100 og 200
 3. Over 200
Luk

  Forkert svar...

Luk

  Forkert svar...

Luk

  Rigtigt svar!

Som den største politiske organisation i Europa hvor mange borgere repræsenterer Europarådet?

 1. 500 millioner
 2. 700 millioner
 3. 1046 millioner
Luk

  Forkert svar...

Luk

  Rigtigt svar!

Luk

  Forkert svar...

Hvilket år blev Den Europæiske Menneskerettighedskonvention underskrevet; det var det første folkeretlige instrument, som garanterede for beskyttelsen af menneskerettigheder?

 1. 1950
 2. 1951
 3. 1957
Luk

  Rigtigt svar!

Luk

  Forkert svar...

Luk

  Forkert svar...

Did you know?
Workers' and employers' organisations can appeal to the European Committee of Social Rights if rights enshrined in the European Social Charter are not respected by member countries which have accepted the complaints procedure.