Generalsekretær

Generalsekretæren vælges af Den Parlamentariske Forsamling for en periode på fem år som leder af organisationen. Hun har ansvaret for den strategiske planlægning og retningen for Rådets arbejdsprogram og budget. Hun leder og repræsenterer organisationen.
Hjemmeside

 

Vicegeneralsekretæren vælges også for en fem års periode af Den Parlamentariske Forsamling, ved et særskilt valg i forhold til det af Generalsekretæren.
Hjemmeside

 


Ministerkomitéen

Dette er Rådets beslutningstagende organ og består af udenrigsministeren fra hver medlemsstat eller disses faste diplomatiske repræsentanter i Strasbourg. Ministerkomitéen fastlægger Europarådets politik og godkender dets budget og aktivitetsprogram.
Hjemmeside


Den Parlamentariske Forsamling (PACE)

Den Parlamentariske Forsamling består af 306 medlemmer fra de 46 medlemsstaters parlamenter; Forsamlingen vælger Generalsekretæren, Mennneskerettighedskommissæren samt dommerne til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol; Forsamlingen udgør et demokratisk forum for debat og overvåger valghandlinger; dens udvalg spiller en vigtig rolle ved undersøgelsen af løbende problemstillinger.
Hjemmeside


Kongressen for Lokale og Regionale Myndigheder

Kongressen for Lokale og Regionale Myndigheder har ansvaret for at styrke det lokale og regionale demokrati. Kongressen omfatter 612 valgte repræsentanter fra mere end 150.000 lokale og regionale myndigheder.
Hjemmeside


Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Dette er det permanente, dømmende organ, som for alle europæere står som garant for de rettigheder, der er sikret ved Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Der er adgang til Domstolen for alle stater og enkeltpersoner uanset nationalitet. De 46 medlemsstater i Europarådet er medunderskrivere af Konventionen.
Hjemmeside


Menneskerettighedskommissæren

Menneskerettighedskommissæren forholder sig uafhængigt til overtrædelser af menneskerettigheder og gør opmærksom på dem.
Hjemmeside

 


De Internationale NGO’ers Konference

Konferencen omfatter cirka 400 Internationale NGO’er (INGO’er). Den tilvejebringer en afgørende forbindelse mellem politikere og offentligheden og lader Europarådet høre civilsamfundets stemme. I Rådets arbejde drages der stor fordel af INGO’ernes ekspertviden og deres nære kontakt til Europas borgere.
Hjemmeside


Globalt samarbejde

Europarådet bedriver sit virke i tæt samarbejde med Den Europæiske Union, og Rådet arbejder også sammen med De Forenede Nationer, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa og mange partnerlande overalt i verden.
 

Did you know?
Eurimages, set up in 1988, is the first European cinema support fund.

Hvilket af nedenstående lande er ikke medlem af Europarådet?

  1. Schweiz
  2. Ukraine
  3. Hviderusland
Luk

Forkert svar...

Luk

Forkert svar...

Luk

Rigtigt svar!