Hvem var de?

De personer, der opbyggede Europa, var dem, der iværksatte den europæiske opbygningspolitik ved at danne Europarådet i 1949 og etablere Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF) i 1950 samt Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF) i 1957.

Disse personer var dialogens mænd, som havde gennemlevet to verdenskrige og havde førstehåndserfaringer med en række europæiske kulturer, og de blev pionererne for et Europa i fred med menneskerettigheder, demokrati og retssamfund som de grundlæggende værdier.

Europas pionerer

Did you know?
The Council of Europe is a separate organisation from the 27-member EU. No country has joined the EU without first joining the Council of Europe. 

Europarådet har frembragt en række retlige instrumenter, kendt som traktater (konventioner, pagter, chartrer, aftaler). Hvor mange traktater har Europarådet udformet indtil nu?

  1. 100
  2. 200
  3. 300
Luk

Forkert svar...

Luk

Rigtigt svar!

Luk

Forkert svar...