Organisationen

Europarådet har hovedsæde i den franske by Strasbourg. Rådet beskæftiger 2.200 medarbejdere og har oprettet eksterne kontorer og kontaktkontorer ved andre internationale organisationer. De Europæiske Ungdomscentre i Strasbourg og Budapest afholder kurser for unge om demokrati og menneskerettigheder.

Bygningerne
 

 Palais de l'Europe

Palais de l’Europe blev tegnet af den franske arkitekt Henry Bernard og indviet i 1977 som Europarådets hovedbygning. Indgangen er flankeret med flagene fra alle Rådets medlemsstater. Bygningens ydre fremstår som en mosaik af kontrasterende farver, der ses på afstivningens beton, den aluminium-dækkede facade samt de meget store vinduer i konferencelokalerne. Græsplanen foran bygningen var tidligere sæde for forgængeren for Palais de l'Europe – Maison de l'Europe.


  Agora

Agora er Europarådets nyeste bygning, hvis navn kommer fra det gamle græske ord for en åben forsamlingsplads. Bygningen blev indviet i april 2008 og er tegnet af arkitektfirmaerne Art & Build (Bruxelless) og Denu et Paradon (Strasbourg). Den kombinerer modernitet, effektivitet og respekt for miljøet. Bag bygningens store glasfacade findes to gårdhaver, som er omgivet af mødelokaler beklædt på ydersiden med patineret kobber. Hele bygningen overdækkes af et iøjnefaldende metaltag med udliggerbjælker og hvor der øverst er to konstruktioner i form af sol-skorstene, som er udformet så de muliggør en naturlig ventilation af gårdhaven.


  Menneskerettighedsbygningen

Denne bygning blev indviet i 1995 og snor sig langs med floden Ill, som er den flod, der flyder gennem Strasbourg. Bygningen er en af de store britiske arkitekter Richard Rogers’ mest slående præstationer; Rogers tegnede også Centre Georges-Pompidou i Paris, Londons Millennium Dome samt bygningen til den walisiske nationalforsamling. Bygningen er gennemsyret af symbolisme (facaden leder tanken hen på fru Justitia med vægtskålen) og der er anvendt nutidige materiale (den omfattende brug af glas er en metafor for gennemsigtighed). Menneskerettighedsbygningens forside dannes af de to cylindriske kamre, som udgør Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.


  Det Europæiske Direktorat for Kvaliteten af Lægemidler og Sundhedsvæsen (EDQM)

EDQM’s nye bygning er placeret bag ved Agora-bygningen. Den er tegnet af arkitekter fra det Bruxelles-baserede firma Art & Build og det Strasbourg-baserede Denu and Paradon og blev indviet i marts 2007. Det buede glas og trækonstruktionen kombinerer en moderne æstetik med moderne funktionsdygtighed og bygningen indeholder laboratorier, kontorer og mødelokaler, der tjener organisationens stadigt mere omfattende rolle inden for overvågning af kvaliteten af lægemidler i Europa og ud over Europa.


  Det Europæiske Ungdomscenter

Denne bygning er tegnet af de norske arkitekter Lund og Slaatto og fremstår som en funktionel, nutidig bygning, der har modtaget ti tusinder af unge mennesker med alle mulige former for baggrund siden 1972. Bygningen er placeret i Wacken-området. Det Europæiske Ungdomscenter er et enestående eksempel på skandinavisk arkitektur, idet den blander det rå beton og aluminium med en slående virkning.

Did you know?
The Council of Europe's 46 member states form a death-penalty-free zone. Since 1985, the abolition of the death penalty has been a requirement for membership of the Council of Europe.

Hvor ligger Europarådets hovedkvarter?

  1. I Bruxelles (Belgien)
  2. I Strasbourg (Frankrig)
  3. I Geneve (Schweiz)
Luk

Forkert svar...

Luk

Rigtigt svar!

Luk

Forkert svar...