Back

Priručnik za nastavnike i nastavnice – Poučavanje kompetencija za demokratsku kulturu kroz online nastavu

22-4-2020

Ovaj priručnik kreiran je u doba kakvo ne poznajemo ni mi, niti naša djeca, u doba kada su ulice i školske zgrade prazne, život ispunjen neobičnošću i strahom, i naš pogled usmjeren ka televizijskim ekranima i društvenim mrežama. Međutim, ovo je doba i kada, više nego ikada prije, veliki broj ljudi propituje svoje stavove, svoje vrijednosti i koriste mogućnosti da usvoje nova znanja i vještine.

Sa zatvaranjem škola u Bosni i Hercegovini, zabranama okupljanja i mjerama socijalnog distanciranja, bilo je neophodno u kratkom roku naći rješenje za novi izazov – kako održati nastavni proces, kako omogućiti djeci da nastave učiti, i kako sačuvati mentalno zdravlje učenika i učenica. Ovaj priručnik je upravo o tome – ljudskim stavovima i vrijednostima koje učenici i učenice trebaju da bi uspjeli održati ovaj svijet mjestom kojem svi jednako pripadaju, u kojem su poštovani i zaštićeni, i u kojem su povezani za jakim zajednicama spremnim da se suprotstave izazovima.

Svrha ovog priručnika je da pomogne nastavnicama i nastavnicima (kao i roditeljima) u 29 pilot škola diljem Bosne i Hercegovine da podrže razvoj učeničkih kompetencija za demokratsku kulturu kroz konkretne ideje i primjere aktivnosti. Referentni okvir kompetencija za demokratsku kulturu (RFKDK) Vijeća Evrope je skup materijala koji mogu biti korišteni u obrazovnim sistemima kako bi obučili mlade ljude svim kompetencijama potrebnim za poduzimanje aktivnosti u svrhu odbrane i promocije ljudskih prava, demokratije i vladavine prava, za efektivno učešće u kulturi demokratije, i za život u miru sa drugima u multikulturalnim društvima.

Razvijen u okviru zajedničkog projekta EU i Vijeća Evrope „Kvalitetno obrazovanje za sve“, priručnik za nastavnice/nastavnike stvoren je u kratkom vremenskom roku, koristeći lokalnu ekspertizu i na lokalnim jezicima, i bit će korišten / adaptiran u drugim balkanskim zemljama.

Projekat „Kvalitetno obrazovanje za sve“ implemetira se u okviru zajedničkog Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku II Evropske unije i Vijeća Evrope, s ciljem unapređivanja kvalitetnog obrazovanja za sve kroz promovisanje inkluzije i rješenja koja će adresirati diskriminaciju u obrazovnom sistemu.

 Priručnik za nastavnike i nastavnice – Poučavanje kompetencija za demokratsku kulturu kroz online nastavu


„Kvalitetno obrazovanje za sve“ je projekat iz oblasti obrazovanja koji se provodi u Bosni i Hercegovini u okviru druge faze Horizontal Facility-a Evropske Unije i Vijeća Evrope za Zapadni Balkan i Tursku.

Horizontal facility podržava reformu pravosuđa, borbu protiv korupcije i pranja novca i borbu protiv diskriminacije i zaštitu prava ugroženih grupa, te pokriva Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Republiku Sjevernu Makedoniju, Srbiju, kao i Kosovo*.

Svrha projekta je osiguranje kvalitetnog obrazovanja za sve kroz promovisanje inkluzije i rješenja koja će adresirati diskriminaciju u obrazovnom sistemu, i na taj način doprinijeti inkluzivnom, mirnom i demokratskom društvu s angažovanim građanima u Bosni i Hercegovini.

Konkretno, on ima za cilj promoviranje koristi od multietničkih i demokratskih škola za kvalitetno obrazovanje kroz jačanje kapaciteta u pilot školama u cilju promoviranja demokratske školske kulture.

Gradi se na rezultatima postignutim tokom provedbe prethodnog projekta (HF-38 „Kvalitetno obrazovanje u multietničkim društvima“) i podržava djelotvornu provedbu Preporuka sa mapom puta koju su zajednički razvila relevantna ministarstva na državnom nivou, entitetska ministarstva obrazovanja te deset kantonalnih ministarstava obrazovanja u aprilu 2019. godine. U pitanju su tri glavne linije akcije:

(1) Poboljšanje zajedničkog razumijevanja među relevantnim vlastima i edukatorima o načinu razvijanja demokratske školske kulture;

(2) Ciljano unaprijeđenje kapaciteta glavnih aktera (ministarstva obrazovanja, pedagoški zavodi, organizacije civilnog društva) uključujući putem pružanja podrške te bolje strukturirane i kontinuirane koordinacije, i 

(3) Povećanje svijesti školskih direktora, učitelja, učenika, roditelja, državnih službenika i javnosti u cjelini, o koristima multietničke i demokratske škole za kvalitetno obrazovanje.

Projekat se provodi u saradnji i partnerstvu sa Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine i svim relevantnim ministarstvima za obrazovanje u entitetima i kantonima.

Rok realizacije projekta je 36 mjeseci (23. maj 2019 – 23. maj 2022). 

 

* Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa, i u skladu je sa Rezolucijom Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.