European Commission against Racism and Intolerance (ECRI)


Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastaisen komission uusi Suomea koskeva raportti

Strasbourg, 9.7.2013. Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio (ECRI) julkaisi tänään neljännen Suomea koskevan raporttinsa. ECRI:n puheenjohtaja Eva Smith kiitti Suomea myönteisestä kehityksestä, mutta pahoitteli samalla, että monet huolenaiheet ovat jääneet ennalleen. Esimerkiksi maahanmuuttajat kärsivät yhä syrjinnästä mm. työelämässä ja muilla yhteiskunnan osa-alueilla, ja ulkomaalaislaissa on edelleen syrjiviä säädöksiä.

Rikoslakia on muutettu siten, että "rotuun”, ihonväriin, etniseen tai kansalliseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen perustuvista teoista voi seurata rikosoikeudellinen rangaistus. On myös perustettu syrjinnän seurantaryhmä keräämään tietoa syrjinnänvastaisista toimista, kansallinen romaniohjelma on laadittu ja julkistettu, ja kansalaisuuden saamisen edellyttämää oleskeluaikaa on lyhennetty.

Poliisin toimintaan liittyy yhä näkyvien vähemmistöjen rasistisen profiloinnin riski; Syrjintälautakunta ei voi määrätä korvausta syrjinnän uhreille eikä se käsittele työelämään tai maahanmuuttoon liittyviä syrjintätapauksia; henkilö- ja taloudellisten resurssien puute heikentää vähemmistövaltuutetun ja etnisten suhteiden neuvottelukunnan (ETNO) toiminnan tehokkuutta.

ECRI:n raportti sisältää useita suosituksia viranomaisille. Kolmen suosituksen kohdalla ECRI edellyttää Suomen viranomaisilta ensisijaista ja pikaista toimeenpanoa ja toimittaakin niitä koskevan väliseurannan jo kahden vuoden kuluessa:

  • Vähemmistövaltuutetun toimialan laajentaminen ja resurssien lisääminen ihonväriin, kieleen, uskontoon tai "rotuun” liittyvän syrjinnän torjumiseksi.
  • Syrjintälautakunnan toimivallan laajentaminen maahanmuuttoasioissa ja moniperusteista syrjintää koskevissa tapauksissa.
  • Rasististen toimien valvonnan tehostaminen, etenkin siltä osin, miten oikeuslaitos ja poliisi seuraavat näitä tapauksia.

Linkki raporttiin on alla. Se on laadittu ECRI:n Suomeen maaliskuussa 2012 tekemän tutustumismatkan jälkeen Press Release – 13.03.2012 ja se koskee Suomen tilannetta ja kehitystä 22.6.2012 edeltävältä ajalta.

ECRI on Euroopan neuvoston riippumattomista asiantuntijoista koostuva ihmisoikeustilannetta ja rasismia seuraava toimielin. Sen toimialaan kuuluvat ”rotuun”, etnisen/kansalliseen alkuperään, ihonväriin, kansalaisuuteen, uskontoon ja kieleen (rotusyrjintään) perustuvat rasismi-, muukalaisviha-, antisemitismi-, suvaitsemattomuus- ja syrjintäkysymykset ja se laatii raportteja ja antaa suosituksia jäsenvaltiolle.

Lisätietoja ECRI:stä: www.coe.int/ecri

Lehdistöyhteydenotot: Stefano Valenti, Puh: +33 (0)3 90 21 43 28, stefano.valenti@coe.int