European Commission against Racism and Intolerance (ECRI)


Comisia anti-rasism a Consiliului Europei publică un nou raport privind Republica Moldova

Strasbourg, 15.10.2013 - Comisia Europeană împotriva Rasismului și a Intoleranței (ECRI) publică astazi al patrulea raport privind Republica Moldova. Președintele ECRI, Dna. Eva Smith spune că, în ciuda progreselor realizate, unele probleme mai constituie încă un motiv de îngrijorare, printre care lipsa de date statistice coerente privind rasismul și discriminarea rasială și reticența poliției pentru a înregistra plângerile în acest domeniu.

Parlamentul a adoptat Legea cu privire la egalitatea de șanse și a înființat Consiliul pentru prevenirea și lupta împotriva discriminării și garantarea egalității; se așteaptă o reformă a instituției Avocatului Poporului; Planul acțiune în favoarea romilor a beneficiat de o primă alocare de fonduri iar lucrările de implementare a acestuia sunt în curs de desfăşurare; au fost înregistrate mai multe grupuri religioase minoritare, în conformitate cu Legea privind libertatea de conștiință, de gândire și religie.

Cu toate acestea, Republica Moldova nu a ratificat Protocolul 12 al Convenției Europene a Drepturilor Omului. Un număr considerabil de persoane din rândul minorităților etnice nu au acte de identitate. În mai multe cazuri de violență care implică motivaţia rasială, poliția nu a investigat. Avocații parlamentari nu au apelat la instanțele de judecată pentru a proteja interesele presupuselor victime ale discriminării. Mult mai mulți bani vor fi necesari pentru punerea în aplicare a Planului de acțiune în favoarea romilor.

În raportul său, ECRI adresează autorităților mai multe recomandări, inclusiv următoarele trei care necesită o implementare prioritară și care vor fi reexaminate de către ECRI în termen de doi ani:

  • ratificarea Protocolului 12 al Convenției Europene a Drepturilor Omului;
  • iniţierea unui sistem de înregistrare și monitorizare a incidentelor rasiste și colectarea sistematică a datelor privind grupurile vulnerabile;
  • informarea grupurilor vulnerabile cu privire la legislația şi organele competente împotriva rasismului, stabilirea de contacte regulate între aceste organisme și grupurile vulnerabile, și desfășurarea de investigații eficiente în vederea repunerii în drepturi și a aplicării unor sancțiuni adecvate.

Raportul care conține, de asemenea, observațiile Guvernului, este disponibil aici. Acesta a fost elaborat în urma vizitei de contact a ECRI în Moldova, în noiembrie 2012 [comunicat de presă – 23 noiembrie 2012] și ia în considerare evoluția situației până la 21 martie 2012.

ECRI, organ de protecţie a drepturilor omului din cadrul Consiliului Europei, compus din experți independenți, monitorizează probleme de rasism, xenofobie, antisemitism, intoleranță și discriminare motivate pe noţiuni cum ar fi "rasa", originea etnică / națională, culoare, naționalitate, religie și limbă (discriminare rasială); pregătește rapoarte și emite recomandări statelor-membre.

Pentru mai multe informații despre ECRI: www.coe.int/ecri

Contact de presă: Stefano Valenti, Tel.: +33 ( 0 ) 3 90 21 43 28, stefano.valenti@coe.int