European Commission against Racism and Intolerance (ECRI)

 

Europarådets kommission mot rasism och intolerans offentliggör ny rapport om Sverige

Strasbourg, 25.09.2012 – Europakommissionen mot rasism och intolerans (ECRI) har idag offentliggjort sin fjärde rapport om Sverige. ECRI:s ordförande, Jenö Kaltenbach, välkomnade positiva utvecklingar men beklagade att ett antal problem kvarstår, såsom fortsatt de facto boendesegregation, och främlingsfientliga och islamofobiska markvinningar som gjorts i den offentliga debatten och av politiska partier med sådana åsikter de senaste åren.

Policies som syftar till att bekämpa rasism och rasdiskriminering har införts, och ansträngningar har gjorts för förbättring av processen för anmälan och lagföring av hatbrott. Under 2009 utökades skyddet mot diskriminering genom ny omfattande lagstiftning. Den nya Diskrimineringsombudsmannen är ansvarig för att övervaka att denna lagstiftning efterlevs och för att främja lika möjligheter. Immigrations- och asyllagstiftningen har strömlinjeformats, och en lag av 2010 ger nyanlända invandrare möjlighet att delta mer aktivt i arbets- och samhällslivet.

Problem som rör landrättigheter fortsätter att ha en negativ effekt på samerna, romerna är fortfarande marginaliserade, och det faktum att positiv särbehandling inte är allmänt accepterat i Sverige i samband med diskriminering på grundval av etnicitet och religion har inverkan på situationen för utsatta grupper. Strikta administrativa krav på området familjeåterförening lägger en oproportionerligt stor börda på personer från vissa länder. Vissa personer som inte är svenska medborgare befinner sig i en utsatt situation beträffande hälsovården.

I sin rapport gör ECRI ett antal rekommendationer, varav följande tre kräver prioriterat genomförande och kommer att tas upp av ECRI igen om två år:

Att anta en handlingsplan för att ta itu med de facto boendesegration
Att undanta vissa särskilt utsatta kategorier som vistas i Sverige utan uppehållstillstånd från det gällande utestängandet från kostnadsfri sjukvård
Att införa åtgärder för att lösa de problem som uppstår med familjeåterförening på grund av svårigheter att skaffa fram identitetspapper i ursprungslandet

Rapporten, inklusive regeringens synpunkter, finns tillgänglig [här]. Den togs fram efter ECRI:s kontaktbesök i Sverige i september 2011 och tar hänsyn till utvecklingar fram till mars 2012.

ECRI är ett människorättsorgan inom Europarådet sammansatt av oberoende experter som bevakar problem med rasism, diskriminering på grundval av etniskt ursprung, hudfärg, medborgarskap, religion och språk (rasdiskriminering), liksom främlingsfientlighet, antisemitism och intolerans, utarbetar rapporter och lämnar rekommendationer till medlemsstaterna.

För mer information om ECRI: www.coe.int/ecri

Presskontakt: Stefano Valenti, Tel: +33 (0)3 90 21 43 28, stefano.valenti@coe.int