ევროპული პრიზები

ევროპის საბჭოს სამუზეუმო პრიზი

ჯილდო წარმოადგენს ხუან მიროს ბრინჯაოს ქანდაკებას
“ქალი ლამაზი მკერდით” (1969)
შემოწირულს თავად ავტორის მიერ

ამ პრიზის მიზანია, წაახალისოს მუზეუმების წვლილი მათ მიერ ევროპული კულტურის მდიდარ მრავალსახეობათა უკეთ შეცნობაში. გამარჯვებულს გამოავლენს საპარლამენტო ასამბლეის კულტურის, მეცნიერებისა და განათლების კომიტეტი ევროპის სამუზეუმო ფორუმის რეკომენდაციების საფუძველზე.


1949 წელს დაარსებული პოლიტიკური ორგანიზაციის, ევროპის საბჭოს, მიზანია დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების ხელშეწყობა მთელ კონტინენტზე. ის ასევე განსაზღვრავს თავის 47 წევრ ქვეყანაში სოციალური, კულტურული და სამართლებრივი საკითხებისადმი საერთო მიდგომის პრინციპებს.


© 2011 - ევროპის საბჭოს ოფისი საქართველოში.