Avrupa İnsan Hakları Eğitimi hususunda meslektaşlar arasında ağ teşkil eden HELP Ağı, 2012 Brighton Deklarasyonu'nun 9(vi). maddesinin uygulanması ile yükümlüdür ve  Avrupa Konseyine üye 47 üye ülkeden Hakim ve Savcıların Ulusal Eğitim Kurumları ile Baro Birliklerinin temsilcilerinden oluşmaktadır. EJTN'nin yanı sıra belli başlı uluslararası hakim, savcı ve avukat dernekleri (CCBE, FBE, IAJ, vb.) de Ağın ortaklarıdır.

Konferans, her yıl, tüm üyeler ve ortaklar arasında; eğitim sonuçlarının iyileştirilmesinin yolları, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin ulusal seviyede somut şekilde uygulanması ile ulusal ve uluslararası tüm kurumlar arasında etkili bir işbirliğinin nasıl geliştirileceği konularında bir tartışma forumu sağlamaktadır .

Konferans sırasında HELP Danışma Kurulunun altı üyesinin seçimi gerçekleşmiştir. Adayları burada görebilirsiniz.

Son olarak, yıllık Ağ Konferansı, Avrupa Konseyi HELP Programı ile ortak kurumları arasındaki karşılıklı işbirliğini tartışmak için de önemli bir fırsat oluşturmaktadır.

Konferansın çalışma dilleri İngilizce, Fransızca ve Rusça'dır.

Ulusal Sayfalar

Help Online Kurslarına Katılın

Ücretsiz Kurs Kayıt