Görevi

HELP Danışma Kurulu, HELP Ağı tarafından  HELP Ağı toplantıları dışında HELP Sekretaryasına danışmanlık desteği  vermek üzere atanan bir organdır ve bu bakımdan:

 • HELP Programı tarafından geliştirilen standart müfredat ve eğitim materyallerini değerlendirir;
 • HELP Ağına, gelecekteki eğitim faaliyetleri için öncelikli temalar önerir;
 • Bölgesel girişimlerin geliştirilmesi de dahil olmak üzere ilgili ulusal ve uluslararası aktörler arasında insan hakları eğitimi konusunda  koordinasyonu sağlamak için genel bir strateji belirler;
 • hukukçular için eğitim metodolojileri hususunda tavsiyelerde bulunur;
 • HELP Editör Kadrosu  ile işbirliği içinde çalışır (HELP Editör Kadrosu, AİHM içtihatları, AİHS eğitimi, bilisim teknolojileri  ve web-iletişim konularındaki uzman kişilerden oluşmaktadır.  HELP Sekreteryası tarafından atanmakta olup HELP Programı için bir iletişim stratejisinin planlanması ve uygulanmasından ve HELP web sayfalarında haberlerin  ve eğitim materyallerinin yayımlanması ve gözden geçirilmesinden sorumludur;
 • HELP Ağı ve Sekreteryası tarafından belirlenen diğer özel konular hakkında tavsiyelerde bulunur;
 • HELP Ağı için yıllık bir rapor hazırlar.

Çalışma Yöntemleri:

HELP Danışma Kurulu, faaliyetlerini HELP Programı Sekreteryası ile koordine eder.

Toplantılar Strazburg'daki Avrupa Konseyi binalarında yapılır ve aşağıdaki şekilde düzenlenir: 7 üye, yılda 2 kez birer günlük toplantı.

Yapısı ve Süresi

HELP Danışma Kurulu, HELP Ağı tarafından HELP Sekreteryasına düzenli danışmanlık hizmeti vermek üzere atanan bir organdır.

Genellikle HELP Ağı temsilcileri arasından atanan altı üyeden oluşur.

HELP Programına katılan her hukukçu kategorisinin (hakim, savcı, avukat) eğitim kurumlarından en az bir temsilcinin Danışma Kurulunun bir parçasını oluşturması gerekmektedir.

Danışma Kurulunun oluşumu  HELP Ağı  yıllık konferansında gizli oyla kararlaştırılmaktadır. Seçim yapılırsa, en çok oyu alan ilk altı aday seçilir.

Görev süresi 2016 yılında güncellenmiştir , buna göre Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Geçiş Dönemi haricinde hiçbir temsilci Danışma Kurulu'nda ard arda iki dönemden fazla görev yapamaz. Danışma Kurulunun geçiş dönemi, 2018 yılındaki HELP Ağı yıllık konferansının bitiminde sona erecektir. 2018 yılı seçimlerinde, Danışma Kurulu'nun en uzun süre hizmet veren üç üyesi çekilecek  ve 2018'de yeniden seçilemeyecektir.

Danışma Kurulu üyeleri aralarında belirli konular için Raportör atayabilirler. Danışma Kurulu, HELP Ağı Yıllık Konferansı'nda faaliyetleri hakkında rapor sunar.

2016 Danışma Kurulu Seçimleri

Bu yıl, 2016-Yıllık HELP Ağı Konferansı'nda yeni Danışma Kurulu seçilmiştir. Başarılı olan adaylar, yeni oluşturulan Danışma Kurulu olarak aşağıda listelenmiştir.

Seçimler, Konferansın ikinci gününde gizli oyla gerçekleştirilmiştir. Bu yıl itibarıyla, Danışma Kurulu'nda sürekliliğin sağlanması için seçim dönüşümlü olacaktır. Kurul, Baro Birliklerini ve Ulusal Eğitim Kurumlarını temsil etmektedir.

Yeni üyelerimizi tekrar tebrik ediyor, ileriki tarihlerde HELP Sekreteryası ile Kurul arasındaki işbirliğini sabırsızlıkla bekliyoruz.

 

Danışma Kurulu 2014-2016

The Consultative Board who served as members between June 2014 and June 2016 were:

 • Petros Alikakos, NTI, Greece
 • Grzegorz Borkowski, NTI, Poland
 • Sandra Budimir, BA, Croatia
 • Simon O'Toole, BA, UK
 • Beatrice Ramascanu, NTI, Romania
 • Jolanta Samuolyte, BA, Lithuania
 • Pier Giovanni Traversa, BA, Italy

The activities of the Board can be seen in the Reports published below. The HELP Secretariat extend their thanks to the previous Board members for all their hard work and for their invaluable contribution to HELP's success during their mandate.

You will find here the activity reports of the HELP Consultative Board published in:

 • June 2014
Ulusal Sayfalar

Help Online Kurslarına Katılın

Ücretsiz Kurs Kayıt