Hukukçularınİçin İnsan Hakları Eğitimi Avrupa Programı, Bakanlar Komitesi Tavsiyesi 4 (2004), 2010 Interlaken Deklarasyonu, 2012 Brighton Deklarasyonu ve 2014 Brüksel Deklarasyonu doğrultusunda,  Avrupa Konseyine üye ülkeleri Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini (AİHS) ulusal düzeyde uygulamaları için destekler.

Bu, 47 üye ülkenin tamamındaki hakim, savcı ve avukatların AİHS’yi günlük çalışmalarında uygulama kapasitelerini artırarak gerçekleştirilir. Gerçekten de, mağdurlar da dahil olmak üzere, insan haklarının korunmasında ön planda olan hukukçuların, kaliteli bir eğitimden yararlanmaları gerekmektedir.Bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin sürekli evrilen standartları ve içtihatları ile güncel olarak takip etmelerini sağlayacaktır. HELP tam olarak Avrupa’daki tüm hukukçulara yüksek kaliteli ve özel eğitim araçları sunmayı amaçlamaktadır.   
HELP:
1. 47 üye ülkedeki hakimler, savcılar ve avukatlar için ulusal eğitim kurumları ağıdır;
2. insan hakları alanında bir e-öğrenme platformudur;
3. insan hakları eğitim metodolojisidir. 

HELP Ağı

 Avrupa'da meslektaşlar arasındaki tek İnsan Hakları Eğitimi Ağı olan HELP Ağı, Avrupa Konseyi’nin 47 üye ülkesindeki Hakimler ve Savcılara yönelik Ulusal Eğitim Kurumları ile Baroların temsilcilerinden oluşmaktadır.

HELP Ağı 2012 Brighton Deklarasyonu’nun 9. paragrafının uygulanmasından sorumludur ve bu bakımdan:

  • hukukçuların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin içtihatları tarafından da yorumlandığı şekliyle, AIHS standartları üzerine ilk ve sürekli eğitimlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasıni destekler;
  • iyi uygulamaları paylaşır, hukukçular için müfredat, eğitim malzemeleri ve eğitim metodolojilerinin belirlenmesi,gelecekteki eğitim etkinlikleri için öncelikli temaların seçilmesi hususlarında tavsiyede bulunur. HELP Ağı hakkında daha fazla bilgi.

E-Eğitim Platformu

AİHS hakkında HELP Programı altında geliştirilen ve derlenen çok çeşitli eğitim kaynakları elektonik ortamda bulunmaktadır ve yararlanıcı ülkelerin ulusal dillerine çevrilmiştir. Hukukçuların Uygulamacılarının Strasbourg Mahkemesinin hızlı ve kapsamlı bir şekilde gelişen içtihatlarını takip etmeleri gerçekten zor olmaktadır. HELP Programı ayrıca kolayca erişilebilen güncellemeler sayesinde Strasbourg içtihatlarındaki gelişmeleri takip edebilecekleri bir platformdur.

HELP eğitim kaynaklarının iki ana çesidi vardır:

Uzaktan eğitim kursları sertifikalı ulusal eğiticiler tarafından yönetilen pilot kurslara katılan seçilmiş hukukçu gruplarına yönelik olarak sunulmaktadır. Alınabilecek kursların listesi (açıklaması ile birlikte) kurs kataloğunda yer almaktadır.

Bağımsız öğrenme kaynakları platformda hesabı olan tüm kullanıcıların erişimine açıktır.

Bu kaynaklar AİHS Metodolojisi ve Ana Kavramlar hakkında rehberlerin yanısıra AİHS’nin farklı maddeleri ve temaları hakkında el kitapları, standart müfredat, kurs içerikleri, sunumlar,dava pratikleri ve e-eğitim kurslarını içermektedir. 

HELP Eğitim Metodolojisi

The HELP methodology takes into account the heavy time pressure imposed on legal professionals in their daily work. Its added value is that curricula are drafted on a tailor-made basis, meeting participants’ specific training needs and learning pace, allowing flexibility.The HELP methodology and resources are systematically used in all CoE capacity building activities on the ECHR, organised in the Member States, including within the framework of EU/CoE Joint Programmes.

HELP organises training of trainers sessions, with the aim to increase ownership by national training institutions.