Insan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü
 

Avrupa Konseyi ifade özgürlüğünü ve medya özgürlüğünü, toplanma özgürlüğünü, eşitliği ve azınlıkların korunmasını savunur. Konsey, çocukların korunması, internet üzerinden nefret söylemleri ve Avrupa’nın en büyük azınlığı olan Roman hakları gibi konularda kampanyalar düzenlemiştir. Avrupa Konseyi yolsuzluk ve terörle mücadelede ve buna ilişkin gerekli yargı reformlarının yapılmasında üye ülkelere yardımcı olur. Konseyin Venedik Komisyonu olarak bilinen anayasa konusundaki uzmanları dünyanın dört bir yanındaki ülkelere bu konuda yasal danışmanlık hizmeti sunar.

Avrupa Konseyi, Kadınlara Karşı Şiddeti ve Aile içi Şiddeti Önleme ve bu tür şiddetle Mücadele Sözleşmesi ve Siber Suçlarla Mücadele Sözleşmesi gibi uluslararası sözleşmelerle insan haklarını yaygınlaştırmaya çalışır. Bu alanda üye ülkelerin kaydettiği ilerlemeyi izler ve bağımsız uzman izleme kurumlarıyla önerilerde bulunur. Avrupa Konseyi üye ülkeleri artık ölüm cezasını uygulamamaktadırlar.

Did you know?
The 10 000 pharmaceutical products manufactured and sold in Europe are subject to strict controls thanks to the work of the European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare.

Sınav

Avrupa Konseyi 27 üyeye sahip Avrupa Birliği'nden farklı bir kuruluştur. Ancak hiçbir ülke Avrupa Konseyi’ne üye olmadan Avrupa Birliği'ne üye olmamıştır.

Avrupa Konseyi’ne üye devletlerin sayısı ne kadar ?

  1. 39
  2. 42
  3. 46
Kapat

Yanlış cevap...

Kapat

Yanlış cevap...

Kapat

Doğru cevap!