Genel Sekreter

Genel Sekreter kuruluşa beş yıl süreyle başkanlık etmek üzere Parlamenter Asamblesi tarafından seçilir. Avrupa Konseyinin stratejik planlamasından ve Konseyin iş programının ve bütçesinin yönetilmesinden sorumludur. Genel Sekreter kuruluşa başkanlık eder Konseyi temsil eder.
Visit Secretary General Website

 

Genel Sekreter Yardımcısı da, Genel Sekreter için yapılan seçimden ayrı bir seçimle, Parlamenter Meclis tarafından beş yıllık bir süre için seçilir.
Visit Deputy Secretary General Website

 


Bakanlar Komitesi

Avrupa Konseyi’nin karar organı Bakanlar komitesi tüm üye devletlerin dışişleri bakanları ya da Strazburg’da bulunan daimi temsilcilerden oluşur. Bakanlar Komitesi Avrupa Konseyi’nin izleyeceği politikaya karar verir ve faaliyet programlarını ve bütçesini onaylar.
Visit Committee of Ministers Website


Parlamenter Asamblesi (PACE)

Parlamenter Asamblesi 46 üye ülkeden 306 parlamenterden oluşur. Asamble Genel Sekreteri, İnsan Hakları Komiserini ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hâkimlerini seçer, tartışma için demokratik bir platform oluşturur ve seçimleri izler, komiteleri güncel konuların incelenmesinde önemli bir rol oynar.
Visit Parliamentary Assembly Website


Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi

Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Avrupa Konseyinin 46 üye ülkesinde yerel ve bölgesel demokrasiyi güçlendirmekten sorumludur. İki meclisten -- Yerel Yönetimler Meclisi ve Bölgesel Yönetimler Meclisi – ve üç komiteden oluşan Kongre, 150.000’i aşkın yerel ve bölgesel yönetimi temsil eden 612 seçilmiş görevliyi bir araya getirir.
Visit Congress of Local and Regional Authorities Website


Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

Bu kurum tüm Avrupalılar için, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde güvence altına alınan hakların kullanılmasını teminat altına alan daimi yargı organıdır. Mahkemenin kapıları milliyetlerine bakılmaksızın devletlere ve bireylere açıktır. Avrupa Konseyinin 46 üyesi bu sözleşmeye taraf ülkelerdir.
Visit European Convention on Human Rights Website


İnsan Hakları Komiseri

İnsan Hakları Komiseri bağımsız olarak insan hakları ihlallerini ele alır ve bunlara dikkat çeker.
Visit Commissioner for Human Rights Website

 


Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Konferansı

Konferans, 400 Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşunu (USTK) bir araya getirir. Politikacılar ve halk arasında çok önemli bağlar kurar ve sivil toplumun sesini Konsey’e duyurur. Konsey çalışmalarında USTK’ların deneyiminden ve Avrupa vatandaşlarına erişiminden büyük çapta yararlanır.
Visit Conference of INGOs Website


Küresel İşbirliği

Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği ile yakın bir ortaklık ilişkisi içinde çalışarak Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve dünyanın pekçok yerinde pekçok ortak kuruluşla işbirliği yapar.
 

Did you know?
Eurimages, set up in 1988, is the first European cinema support fund.

Sınav

Aşağıdaki ülkelerden hangisi Avrupa Konseyi’ne üye değildir?

  1. İsviçre
  2. Ukrayna
  3. Belarus
Kapat

Yanlış cevap...

Kapat

Yanlış cevap...

Kapat

Doğru cevap!