İnşa edenler

Avrupa Konseyi’nin 1949’da kurulmasıyla Avrupa Birliği sürecinin ilk adımlarını atan kurucular, 1950’de Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'nu (ECSC), 1957’de de Avrupa Ekonomi Topluluğu’nun(EEC) kurulmasını sağlamışlardır.

İki dünya savaşına da tanık olmuş, Avrupa kültürlerininin çoğuyla iletişim kurmuş ve ülkeler arasında diyalog kurmayı başarmış bu kurucular, insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğüne dayanan Avrupa barışının öncüleridir.

Avrupa’nın öncüleri

Did you know?
The Council of Europe is a separate organisation from the 27-member EU. No country has joined the EU without first joining the Council of Europe. 

Sınav

Sözleşmeler, antlaşmalar ve bildirgeler gibi bir çok yasal belgenin ortaya çıkmasını sağlayan Avrupa Konseyi, bu güne kadar kaç belgeye imza atmıştır?

  1. 100
  2. 200
  3. 300
Kapat

Yanlış cevap...

Kapat

Doğru cevap!

Kapat

Yanlış cevap...