Avrupa Konseyi 27 üyeye sahip Avrupa Birliği'nden farklı bir kuruluştur. Ancak hiçbir ülke Avrupa Konseyi’ne üye olmadan Avrupa Birliği'ne üye olmamıştır.

Avrupa Konseyi’ne üye devletlerin sayısı ne kadar ?

 1. 39
 2. 42
 3. 46
Kapat

Yanlış cevap...

Kapat

Yanlış cevap...

Kapat

Doğru cevap!

Avrupa Konseyi’nin kuruluş yıldönümünü hangi gün kutlanıyor ?

 1. 1 Mayıs
 2. 8 Mart
 3. 5 Mayıs
Kapat

Yanlış cevap...

Kapat

Yanlış cevap...

Kapat

Doğru cevap!

Aşağıdaki ülkelerden hangisi Avrupa Konseyi’ne üye değildir?

 1. İsviçre
 2. Ukrayna
 3. Belarus
Kapat

Yanlış cevap...

Kapat

Yanlış cevap...

Kapat

Doğru cevap!

''Tüm Avrupa’nın ortak evini '' kuracağız sözü hangi siyasi lidere aittir?

 1. 1949'da Winston Churchill
 2. 1989'da Mikhail Gorbachev
 3. 1995'da Vaclav Havel
Kapat

  Yanlış cevap...

Kapat

  Doğru cevap!

Kapat

  Yanlış cevap...

Sözleşmeler, antlaşmalar ve bildirgeler gibi bir çok yasal belgenin ortaya çıkmasını sağlayan Avrupa Konseyi, bu güne kadar kaç belgeye imza atmıştır?

 1. 100
 2. 200
 3. 300
Kapat

Yanlış cevap...

Kapat

Doğru cevap!

Kapat

Yanlış cevap...

Avrupa Konseyi'nin merkezi nerede bulunuyor ?

 1. Bürksel’de (Belçika)
 2. Strazburg’da (Fransa)
 3. Cenevre’de (İsviçre)
Kapat

Yanlış cevap...

Kapat

Doğru cevap!

Kapat

Yanlış cevap...

Avrupa’da konuşulan yerli dil sayısının kaç olduğu tahmin ediliyor?

 1. 100’den az
 2. 100 ilâ 200
 3. 200’den fazla
Kapat

  Yanlış cevap...

Kapat

  Yanlış cevap...

Kapat

  Doğru cevap!

Avrupa’nın en büyük siyasi kuruluşu olarak, Avrupa Konseyi’nin  temsil ettiği avrupa vatandaşlarının sayısı ne kadara ulaşıyor?

 1. 500 milyon
 2. 700 milyon
 3. 1046 milyon
Kapat

  Yanlış cevap...

Kapat

  Doğru cevap!

Kapat

  Yanlış cevap...

İnsan hakları koruyucluğuna dair ilk uluslararası yasal belge niteliğini taşıyan Avrupa Konseyi İnsan Hakları Sözleşmesi kaç yılında imzalanmıştır ?

 1. 1950
 2. 1951
 3. 1957
Kapat

  Doğru cevap!

Kapat

  Yanlış cevap...

Kapat

  Yanlış cevap...

Did you know?
Workers' and employers' organisations can appeal to the European Committee of Social Rights if rights enshrined in the European Social Charter are not respected by member countries which have accepted the complaints procedure.