Visual for light background

Visual for dark background

 Did you know?
The parliamentarians who make up the Parliamentary Assembly of the Council of Europe come from the national parliaments of the Council's member states. They speak on behalf of the Europeans who elected them.

Quiz Quiz

Europarådet har skapat ett antal juridiska instrument, så kallade fördrag (konventioner, stadgar, överenskommelser). Hur många fördrag har Europarådet skapat hittills?

  1. 100
  2. 200
  3. 300
Stäng

Fel svar...

Stäng

Rätt svar!

Stäng

Fel svar...