Logos for light background

Artikelpresentatör Artikelpresentatör

Logos for dark background

Artikelpresentatör Artikelpresentatör
Artikelpresentatör Artikelpresentatör

Commissioner for Human Rights

Artikelpresentatör Artikelpresentatör

Committee of Ministers

Artikelpresentatör Artikelpresentatör
Artikelpresentatör Artikelpresentatör

Conference of INGOs

Artikelpresentatör Artikelpresentatör
Artikelpresentatör Artikelpresentatör

Congress for Local and Regional Authorities

Artikelpresentatör Artikelpresentatör
Artikelpresentatör Artikelpresentatör

Council of Europe Development Bank

Artikelpresentatör Artikelpresentatör

Enlarged Partial Agreement on Sport (EPAS)

Artikelpresentatör Artikelpresentatör

European Cinema Support Fund - Eurimages

European and Mediterranean Major Hazards Agreement (EUR-OPA)

Artikelpresentatör Artikelpresentatör

European Audiovisual Observatory

Artikelpresentatör Artikelpresentatör

European Centre for Modern Languages (ECML)

Artikelpresentatör Artikelpresentatör

European Commission against Racism and Intolerance (ECRI)

Artikelpresentatör Artikelpresentatör

European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ)

Artikelpresentatör Artikelpresentatör

European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare (EDQM)

Artikelpresentatör Artikelpresentatör
Artikelpresentatör Artikelpresentatör

European Social Charter

Artikelpresentatör Artikelpresentatör

Group of States against Corruption (GRECO)

Artikelpresentatör Artikelpresentatör

North-South Centre

Artikelpresentatör Artikelpresentatör

Parliamentary Assembly

Artikelpresentatör Artikelpresentatör

Pompidou Group

Artikelpresentatör Artikelpresentatör

Venice Commission

Artikelpresentatör Artikelpresentatör

Youth

Artikelpresentatör Artikelpresentatör

 Did you know?
The parliamentarians who make up the Parliamentary Assembly of the Council of Europe come from the national parliaments of the Council's 47 member states. They speak on behalf of the 820 million Europeans who elected them.

Quiz Quiz

Europarådet har skapat ett antal juridiska instrument, så kallade fördrag (konventioner, stadgar, överenskommelser). Hur många fördrag har Europarådet skapat hittills?

  1. 100
  2. 200
  3. 300
Stäng

Fel svar...

Stäng

Rätt svar!

Stäng

Fel svar...