Back

Radionice na temu etike medijatora i porodične medijacije organizovane u Crnoj Gori

Crna Gora 24.maj 2021.
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Radionice na temu etike medijatora i porodične medijacije organizovane u Crnoj Gori

Dvije radionice za medijatore organizovane su u Podgorici 20. i 24.maja 2021. godine radi razmatranja pitanja etike u vršenju medijacije u Crnoj Gori, u skladu sa CEPEJ Smjernicama za bolju primjenu Preporuke Rec (98) 1 o porodičnoj medijaciji i Direktivi EU o medijaciji. Radionice su okupile predstavnike i predstavnice Centra za alternativno rješavanje sporova i članove Udruženja medijatora Crne Gore. Uz podršku konsultanata Savjeta Evrope iz Slovenije i Hrvatske, učesnici su diskutovali o etičkom okviru medijacije, sa fokusom na primjeni ključnih etičkih načela i najboljih praksi u procesu porodične medijacije, uključujući kroz primjenu Etičkog kodeksa medijatora koji je usvojen 2020. godine. Tokom radionice je formulisano više preporuka u vezi s porodičnom medijacijom u Crnoj Gori, koje će medijatori primjenjivati u svom daljem radu.

 

Radionice su organizovane u sklopu projekta "Odgovornost i profesionalizam u pravosudnom sistemu u Crnoj Gori", koji je dio zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope "Horizontal Facility II za Zapadni Balkan i Tursku 2019 - 2022."