Back

Radni sastanak o etici i disciplinskoj odgovornosti sudskih vještaka održan u Crnoj Gori

Podgorica, Crna Gora 9.jul 2021.
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Radni sastanak o etici i disciplinskoj odgovornosti sudskih vještaka održan u Crnoj Gori

Radni sastanak sa članovima Udruženja sudskih vještaka Crne Gore održan je 9. jula u Podgorici, sa ciljem predstavljanja finalnog nacrta novog Etičkog kodeksa sudskih vještaka, kao i Pravne analize koja se tiče reorganizacije i odgovornosti sudskih vještaka.

Uz podršku lokalnih konsultanata Savjeta Evrope, analizirani su postojeći mehanizmi koji se tiču ​​odgovornosti sudskih vještaka i izrađeni predlozi javnih politika o tome kako dalje ojačati odgovornost i etiku članova ove profesije. Etički kodeks je pripremljen na temelju savremenih deontoloških standarda i dobrih praksi država članica Savjeta Evrope. Pravna analiza se temelji na predlozima i komentarima članova Udruženja, kao i na analizi regulatornog okvira u Crnoj Gori i uporednoj analizi praksi u državama članicama Savjeta Evrope.

Dokumenti koji su predstavljeni tokom ovog radnog sastanka biće predmet dalje diskusije sa donosiocima odluka kako bi se pružio doprinos daljim reformama u ovoj oblasti.

Sastanak je organizovan u okviru projekta „Odgovornost i profesionalizam u pravosudnom sistemu u Crnoj Gori“ koji je dio zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022“.