Back Ažuriranje strateškog komunikacionog okvira Agencije za sprječavanje korupcije u Crnoj Gori

Podgorica, Crna Gora 21 - 22.jun 2022.godine
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Ažuriranje strateškog komunikacionog okvira Agencije za sprječavanje korupcije u Crnoj Gori

Predstavnici i predstavnice svih sektora Agencije za sprječavanje korupcije učestvovali su na dvodnevnoj radionici o strateškom komunikacionom okviru Agencije, koja je održana od 21 do 22. juna 2022. godine u Podgorici, u Crnoj Gori.

Cilj radionice je bio pružanje pomoći Agenciji u ažuriranju njihove Komunikacione strategije (2017-2022) i Akcionih planova u skladu s novim komunikacionim izazovima.

Tokom radionice je prezentovana analiza uticaja prethodne strategije koja ukazuje na dobre efekte kada je u pitanju reputacija Agencije i njena percepcija u javnosti, a prezentovani su i izazovi u njenoj implementaciji i preporuke za unapređenje. Na osnovu preporuka eksperta, učesnici/e radionice su sproveli/e intenzivnu vježbu formulisanja novih strateških ciljeva u komunikaciji, otkrivanju novih kanala komunikacije i nove ciljne publike i razvijanja konkretnih mjera za postizanje navedenih ciljeva.

Rezultat radionice je nacrt nove Komunikacione strategije i pratećeg Akcionog plana, koji će korisnici dalje razvijati.

Radionica je organizovana u okviru Projekta za borbu protiv ekonomskog kriminala u Crnoj Gori, koji je dio zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019 – 2022“.